En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej på er och tack för en utmärkt sajt,

jag har fått ett erbjudande om avgångsvederlag i år som är baserad på min uppsägningstid, dvs 12 månader.

Jag kommer att få avgångsvederlagt utbetalt under hösten. Jag har varit i kontakt med skatteverket och fått beskedet att skatten på avgångvederlaget kommer att antingen beskattas för 2013 inkomstår, dvs min lön fram tills att jag slutar plus avgångvederlaget, eller att jag kan pröva ackumulerad inkomst från 2 till 10 år tidigare beskattningsår.

Båda dessa alternativ är lika dåliga med tanke på att jag de senaste 15 åren tjänat en bra bit över brytpunkten för statlig skatt och att inkomsten och avgångsvderelag detta år kommer att medföra att huvuddelen av avgångsvederlaget går bort i statlig- och värnskatt när dom egentligen ska försörja mig framåt i tiden.

Jag läste i detta forum att man nu kunde dela upp den framtida inkomsten i de delar den avser, i mitt fall två år, oavsett tidigare inkomster http://www.skatter.se/?q=node/2477 . Jag har fått olika besked från skatteverket om detta vilket är lite irriterande med tanke på hur viktigt det är för den enskilde att ha ett 100 % beslutsunderlag innan beslut att avsluta en anställning och satsa på något nytt.

Oerhört tacksam för ett besked vad som egentligen gäller.

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    maj 20, 2013

     

    En ackumulerad inkomst är en inkomst som hänför sig till minst två år men beskattas vid ett tillfälle. På grund av progressiviteten i den statliga skatten för fysiska personer kan inkomsten komma att beskattas hårdare än om den beskattats successivt under de år den hänför sig till. Bestämmelserna går ut på att undvika det. Det görs genom att den ackumulerade inkomsten schablonmässigt delas upp på de år den hänför sig till. Max. tio år. Varje uppdelat belopp beskattas sedan i skiktet ovanför ett genomsnitt av motsvarande antal årsinkomster. Om skatten då blir lägre ska det lägre beloppet tas ut i skatt. För att få använda reglerna om ackumulerad inkomst måste avgångsvederlaget ha tjänats in under minst två år. Själva beräkningen görs dock för det aktuella taxeringsårets inkomst och inkomst bakåt i tiden. Om din inkomst bakåt i tiden legat över högsta brytpunkten har du ingen nytta av reglerna om ackumulerad inkomst.