En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej! Jag har en fråga angående bolagsstruktur och påföljande skatteeffekter för en verksamhet jag tänkt starta inom kort.  Bakgrunden till det hela är att jag har en fast anställning idag men ska starta ett bolag med syfte att driva en mindre konsultverksamhet parallellt med min nuvarande anställning. Givet detta vill jag hitta en skatteeffektiv bolagsstruktur som är lämplig för mitt nuvarande, men också mitt framtida, syfte med verksamheten.  Jag har inte tänkt ta ut någon lön från verksamheten utan tanken är att överskottet ska delvis·         betalas ut som utdelning till mig enligt reglerna för fåmansbolag, och delvis ·         har jag tänkt bygga upp kapital för att om några år kunna investera i mindre onoterade bolag Det är den andra punkten som gör mig fundersam kring bolagsstrukturen. Det överskott som konsultverksamheten generera och som ska hållas inne för framtida investeringar vill jag, om möjligt, inte skatta på.  En tanke jag haft är att jag startar två aktiebolag, ett bolag där jag driver min konsultverksamhet och ett holdingbolag som dels till 100 % äger konsultbolaget och dels kommer vara ägare till mina framtida investeringsobjekt. Jag kommer vara ensam ägare till holdingbolaget. 

Min förhoppning med detta upplägg är att jag genom utdelning kan föra överskottet skattefritt från konsultbolaget till holdingbolaget och där ackumulera dessa utdelningar skattefritt tills dess att jag gör en investering i ett annat onoterat bolag. 

 

Tänker jag rätt eller gör jag det onödigt komplext?

Vidare antar jag också att det räcker med 50 000 kronor i aktiekapital för båda bolagen, dvs jag stoppar in 50 000 kr i holdingbolaget som sen med dessa medel startar konsultbolaget. Är det korrekt?  Mvh,Dylan

9 Kommentarer
 1. anon
  Eligere Consulting
  mar 07, 2011

  Till en början med måste du ha 50 000kr i vart bolag, eftersom detta är grunden i ett AB. Jag har iaf inte hört om något annat. 50 000kr är ju å andra sidan inga stora summor. Att flytta pengar från dotterbolag till moderbolag är inga problem, utan detta gör du skattefritt, men på vinsten som finns i bolaget måste du betala lite drygt 26% i skatt på. Det kan som jag ser det finnas vissa fördelar med att göra det arrangemang du frågar om, men det kan eventuellt gå att göra något som är mer ekonomiskt fördelaktigt, det beror lite på dina planer för framtiden...

  Hoppas att detta har hjälpt dig något.

 1. anon
  Ronnie Peterson
  mar 07, 2011

  Hej!

  Jag håller inte med om det tidigare lämnade svaret. Givetvis går det att först bilda ett holdingbolag som därefter använder det insatta aktiekapitalet för att bilda ett eget dotterbolag. Tipset är att du bör stoppa in lite mer i aktiekapital än nödvändiga 50000 kr i holdingbolaget, så att du har medel i holdingbolaget att betala de kringkostnader som normalt uppstår när man bildar ett nytt bolag med aktiekapitalet  50000 kr.  Alternativt kan du privat låna ut de medel som är förknippade med bolagsbildningen i holdingbolaget. 

  Hälsningar/Ronnie

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/Ronniehttp://www.skattepunkten.se/

 1. anon
  Dylan
  mar 08, 2011

  Hej!

  Tack för era svar, även om de var motstridiga! :)

  I frågan angående behovet av aktiekaptial så tror jag på Ronnies svar. Samt så kan det vara praktiskt att ta in lite mer än minimumet på 50000 kr för att täcka kringkostnader.

  Ronnie, vad säger du om mitt upplägg med ett holdingbolag och ett konsultbolag?

  Vad jag förstår så är fördelen med ett holdingbolag att man inte behöver skatta på reavinster vid försäljning av dotterbolag samt på utdelning från dotterbolag. Dvs att man kan ackumulera detta kapital i holdingbolaget utan skatteeffekt över flera räkenskapsår för framtida investeringar. Skatteeffekten uppstår först när man plockar ut pengar från holdingbolaget.

  Stämmer detta? Och är det därför fördelaktigt att skapa ett holdingbolag och ett konsultbolag med tanke på mitt syfte som jag beskrev i första inlägget?

  Kan jag på något sätt uppnå det samma i endast ett bolag?

  Mvh,

  Dylan

 1. anon
  Ronnie Peterson
  mar 09, 2011

   Hej igen!

  Din tänkta bolagsstruktur med ett moderbolag som äger ett operativt konsultbolag gör det möjligt att erhålla skattefria utdelningar samt slopad reavinstbeskattning vid eventuell avyttring av konsultbolaget. 

  Hälsningar/Ronnie

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/Ronniehttp://www.skattepunkten.se/

 1. anon
  Dylan
  mar 09, 2011

  Hej Ronnie,

  Tack för dina svar!

  Nu bara ett sista förtydligande så att jag är säker på att jag förstått allt rätt.

  Den utdelning som holdingbolaget får från konsultbolaget bokförs endast i holdingbolagets balansräkning, dvs konto 1910 (kassa) och konto 8210 (Utdelningar på andelar i andra företag). Dvs att utdelningen bokförs inte som en intäkt i resultaträkningen vilket skulle medföra bolagsskatt på årets resultat.

  Detta innebär att mitt syfte uppfylls helt och hållet. Det överskott som genereras från konsultverksamheten delas skattefritt ut till holdingbolaget där jag kan ackumulera det utan skatteeffekt tills dess att jag är redo att investera pengarna i nya dotterbolag.

  Är det korrekt?

  Tack för ett bra forum!

  Mvh,

  Dylan

 1. anon
  Cindy
  mar 14, 2011

  Hej

   

  Du måste först skatta för din vinst i konsultbolaget.

  Därefter kan du dela ut det kapital som återstår (det beskattade kapitalet) till holdingbolaget

  Cindy

 1. anon
  PeppeP
  aug 27, 2017

  Hej,

  Jag vill också använda det insatta aktiekapitalet för att starta dotterbolag. Men skulle någon kunna förklara hur detta fungerar mer i detalj?

  Tillgångarna i dotterbolaget motsvarar ju aktiekapitalet men samtidigt har ju bolaget en skuld till moderbolaget på samma belopp. I min värld innebär det att dotterbolaget inte har något Eget kapital. Dvs Eget kapital understiger hälften av registrerat aktiekapital och att kontrollbalansräkning därmed måste upprättas?

  Vad är det jag inte förstår i detta upplägg?

 1. anon
  D Andersson
  aug 28, 2017

  Hej!

  Du ska inte bokföra de 50 000 kr som moderbolaget skjuter in dotterbolaget som en skuld utan som aktiekapital. Då det inte bokförs som en skuld så uppkommer inte heller något likvidationskrav. Detta betyder självklart att moderbolaget inte kan återfå dessa 50 000 kr om man inte likviderar dotterbolaget (under förutsättning att aktiekapitalet inte förbrukats).

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB