En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 20 april 2023

Regeringen har idag beslutat om ett tilläggsdirektiv till Utjämningskommittén. Syftet är att föreslå åtgärder för att motverka höga och ökande skattesatser i kommuner och regioner.

Den parlamentariskt samman­­satta Utjämningskommittén har i uppdrag att se över om det kommunalekonomiska utjämningssystemet uppfyller sitt syfte. Den demografiska utvecklingen medför försämrade förutsättningar för kommunsektorns finansiering framöver, vilket innebär att det kan det finnas behov av ytterligare åtgärder. Därför får kommittén nu också i uppdrag att föreslå åtgärder för att motverka höga och ökande skattesatser i kommuner och regioner, inklusive åtgärder för att minska risken för negativa bieffekter av inkomstutjämningen på tillväxten.

– Utjämningssystemet spelar en viktig roll för att kommuner och regioner ska ha likvärdiga ekonomiska förutsättningar för att kunna ge sina invånare välfärd och annan kommunal service. För att motverka höga och ökande skattesatser kan det behövas ytterligare åtgärder riktade mot kommuner och regioner, säger civilminister Erik Slottner.

Tilläggsdirektiven är en del av regeringspartiernas och Sverigedemokraternas samarbetsprojekt Tillväxt och hushållsekonomi i Tidöavtalet, inom ramen för reformarbetet för ökat arbetsutbud.

Utjämningskommittén ska lämna sina förslag senast den 3 maj 2024.

Presskontakt

Michaela Binning
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-139 04 63
e-post till Michaela Binning