En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej.

Jag har startat ett bolag i UK - ett så kallat LTD.

Detta är mest för att min konkurrens finns i UK och jag måste etablera min fot där. Dessutom är jag i behov av lokal kompetens samt vill skydd sitt varumärke. Jag planerar även för framtiden att bosätta mig i UK (om 10 år) 

Idag har jag ett Svenskt AB.

Min verksamhet i Sverige via AB har idag inga svenska kunder och utan enbart eller till stor del från UK samt övriga länder i Europa

Jag är bosatt i Sverige och jobbar från Sverige mestadels. Men även befinner mig stora delar av året i övriga EU länder (inte UK) - kanske 2-3 månader om året utanför Sverige.

Tanken är att delar av verksamheten i det Svenska AB kommer jag att flytta till LTD och fakturera via LTD istället för AB. Jag kommer även att anställa lokalt i UK eller utanför Sverige. Jag kommer även ha en adress där - men själv inte jobba därifrån.

Det nya LTD kommer inte ägas av det svenska AB - dock kommer det ha liknande företagsnamn. 

Har några snabba frågor nedan som jag önskar få besvaras :) 

Fråga 1

Kan jag bli dubbelbeskattad om jag bor och lever i Sverige? Vad gäller? Och tar ut lön eller utdelning via LTD?

Fråga 2

Kan jag ta ut lön via LTD och spendera pengar utanför Sverige - eller måste jag skatta dessa då? I det nya landet - typ Italien? Portugal? Vad gäller här? Om jag befinner mig där då - men inte skriven eller bosatt där mer än på kortare tid. 

Fråga 3

Om jag inte tar ut någon lön eller utdelning via LTD - kommer jag även att bli beskattad i Sverige? Eller enbart i UK? Om jag bara äger bolagets aktierna som privatperson och jobbar från Sverige? Eller utomlands? 

Fråga 4

Finns det något fördel att mitt Svenska AB äger ett LTD? Eller tvärtom? Alltså som ett Holding. 

Tack så mycket !

 

5 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  feb 09, 2022

  Hej!

  Fråga 1

  Sverige har ett skatteavtal med Storbritannien som ska lösa problematiken med dubbelbeskattning. Dock kan du tvingas redovisa inkomsterna i båda länderna.

  Fråga 2

  Då du är bosatt i Sverige ska lönen beskattas i Sverige på samma sätt som om du hade fått lön från ditt svenska bolag. Om du utför kortare arbete i andra länder ska du normalt sätt inte beskattas där. Det spelar ingen roll i Sverige var du tar ut pengarna.

  Fråga 3

  Så länge du inte tar ut pengarna från bolaget så beskattas inte du. Om du utför jobbet i Sverige kan dock bolaget få ett fast driftställe i Sverige vilket innebär att bolaget ska skatta för resultatet i Sverige.

  Fråga 4

  Fördelen är att låta ditt svenska AB äga aktierna är att utdelningen från det brittiska bolaget normalt sätt är skattefritt.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  Jonny S
  feb 09, 2022

  Hej Daniel.

   


  Tack för ditt svar - uppskatat. Har några följdfrågor till det du skrev 

  Om du utför kortare arbete i andra länder ska du normalt sätt inte beskattas där. Det spelar ingen roll i Sverige var du tar ut pengarna.

  1. Vad innebär kortare arbete? Finns det nånstans jag kan läsa på det finstilta? 

  Dock kan du tvingas redovisa inkomsterna i båda länderna.​

  2. Hur menar du? Alltså det kan bli så att jag får redovisa intäkterna och vinsten i både mitt AB och mitt LTD? I både mitt LTD och mitt AB? Men jag blir inte dubbelskattad - för det rapproterar UK samt Skatteverket och har stenkoll på antar jag? 

  3. Om du utför jobbet i Sverige kan dock bolaget få ett fast driftställe i Sverige vilket innebär att bolaget ska skatta för resultatet i Sverige.​

  Så du menar att jag kommer behöva betala dubbel skatt på vinsten i LTD i UK och i Sverige via AB då?

  Om någon annana anstlld ifrån UK utför jobbet men jag inte gör - sitter med i styrelse och är ägare? Spelar ingen roll? 

  4. Fördelen är att låta ditt svenska AB äga aktierna är att utdelningen från det brittiska bolaget normalt sätt är skattefritt.

  Men jag kommer ändå få beskatta vinsten dubbelt? Till vilken procent - se fårgan ovan? Fattar inte :) 

   

   

 1. anon
  D Andersson
  feb 09, 2022

  Hej!

  1 Med kortare period menas 183 dagar under en tolvmånadersperiod så länge du inte jobbar för ett lokalt bolag.

  2 Det var lönen och utdelningen jag tänkte på som kanske måste redovisas både i UK och Sverige.

  3 För att Sverige ska kunna besluta att bolaget får ett fast driftställe måste du utföra jobbet i företaget i Sverige. Det innebär att om du bara är passiv ägare i bolaget så kan inget fast driftställe uppkomma i Sverige.

  Om ett fast driftställe uppkommer ska UK avräkna den svenska skatten.

  4 Om bolaget vinst beskattas i Sverige så har du ingen nytta av att ha ett svenskt holdingbolag. Dock kan det vara fördelaktigt om du inte har fast driftställe.

  Det fasta driftstället redovisar vinsten på samma sätt som ett svenskt AB, dvs skatten är 20,6 procent.

  Mvh
  Daniel Andersson

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  Jonny S
  feb 09, 2022

   

  Hej.

  Åter igen frågor på dina frågor - då jag inte är riktigt med på hur du tänker 

  2 Det var lönen och utdelningen jag tänkte på som kanske måste redovisas både i UK och Sverige.

  Vad menar du med redovisas? Alltså beskattas (dubbel beskattas?) Betala dubbel skatt i både UK och Sverige för både Lön och Utdelning? Inte bolagsskatt? 

  3. Det innebär att om du bara är passiv ägare i bolaget så kan inget fast driftställe uppkomma i Sverige.

  Mina tjänster är baserade på nätet - då jag säljer B2B konsultation samt försäljningstjänster - så om jag är passivt ägare och jag har anställda som utför konsultation inom UK eller utanför UK (ej Sverige - skulle du säga att det är gråzon eller inte?  

  Om ett fast driftställe uppkommer ska UK avräkna den svenska skatten.

  Alltså - ovasett om jag har ett fast driftställe i Sverige eller inte - vad nu de anser - så kommer jag inte bli dubbel beskattad? 

  Jag läste även detta: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2015666-om-skatteavtal-mellan-sverige-samt_sfs-2015-666

  Det har inte ändrats något nyligen? Detta rör inte Företag utan privat?

  4 Om bolaget vinst beskattas i Sverige så har du ingen nytta av att ha ett svenskt holdingbolag. Dock kan det vara fördelaktigt om du inte har fast driftställe.

  Fördelen för att bedriva mina tjäsnter där är många. Lägre socaia avgifter, varumärkesskydd interntionellt, tillgång till lokal kompetens, mina konkurenter är verksama där mm.

  5. Jag vill bara förstå så jag inte åter på mer skatt än det är värt det rent ekonomiskt eller så. Så min sista fråga - helt fristående LTD eller inom en koncern? Alltså med Svenskt AB? 

  Så du anser att det är bättre att mitt LTD är helt fristående baserat på ovan? Än att det ingår i mitt Svenska ABs koncern?

  Jag tackar för dina snabba svar - detta är väldigt uppskattat. 

   

 1. anon
  D Andersson
  feb 10, 2022

  Hej!

  Jag tror jag strukturerar om mitt svar lite.

  Din beskattning

  Då du är bosatt i Sverige så ska du beskattas för alla inkomster oavsett vilket land de kommer ifrån dvs får du utdelning eller lön så ska det beskattas i Sverige då är bosatt i Sverige. Då pengarna betalas ut från ett bolag i UK så kan utdelning beskattas i UK då bolaget finns i UK. Om arbetet utförs i UK får även lönen beskattas i UK.

  För att undvika dubbelbeskattning ska Sverige avräkna brittisk skatt.

  Bolaget beskattning

  Om bolaget inte bedriver någon verksamhet i Sverige så ska bolaget inkomster bara beskattas i UK.

  Om du utför arbete i bolaget så torde bolaget få ett fast driftställe i Sverige. Sverige har då rätt att beskatta det fast driftstället på samma sätt som ett svenskt AB men bara de inkomster som är hänförliga till det fasta driftstället. För att undvika dubbelbeskattning ska UK avräkna den svenska skatten.

  Med största sannolikhet så torde det vara bättre att låta det vara fristående men jag rekommenderar dig att kontakta någon i Sverige så du kan gå igenom allt i detalj.

  Mvh
  Daniel Andersson

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB