En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Vad jag förstår föreligger INTE väsentlig anknytning baserat på det faktum att minderårigt barn finns i Sverige under utlandsbosättningen såtillvida modern är kvarboende i Sverige och har vårdnaden.

Kan relationens art inverka på denna bedömning. Eftersom fadern är boende utomlands och modern i Sverige, inverkar det då huruvida dessa är att anse som ett par eller inte?

Avyttrad företagsverksamhet
Om ett fåmansbolag i dess helhet avyttras till ens bror. Inget anställningsförhållande föreligger, ej heller styrelseuppdrag el dylikt. Kan det trots avyttrandet anses att väsentlig anknytning föreligger pga att närstående äger och driver bolaget.

Hur skulle dessa båda förhållanden tillsmanns bedömas (I övrigt ingen kvarliggande anknytning)?

Förutsätt att väsentlig EJ anknytning föreligger.

Flytt sker de facto till en offshore-jurisdiktion (ex. Guernsey) från vilken verksamhet bedrivs. Finns det ändå någon beskattningsmöjlighet för Sverige enl. cfc-regler eller andra regler?

Förutsätt att väsentlig anknytning föreligger.
Det finns dock ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Guernsey (överenskommit men ej ratificerat av Sverige tror jag). Guernsey är dock, vad jag förstår med på cfc-listan, finns det då några möjligheter för Sverige att beskatta inkomst (lön/utdelning) från Guernsey trots att dubbelbeskattningsavtalet stipulerar beskattning på Guernsey? Lön/utdelning beskattas på Guernsey med 20%.

1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  jun 10, 2009

  Hej cgbonde!

  Detta kan vi inte svara på utan att utreda saken ordentligt. Vi hjälper Dig dock gärna med att göra en utredning. Du är välkommen att kontakta oss på telefon 031 711 20 70 för en diskussion. Vi kan då även diskutera betalningsvillkor m.m 

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB