En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

För att skapa sund och rättvis konkurrens på arbetsmarknaden föreslår regeringen i en lagrådsremiss som överlämnas idag ändrade regler som innebär att inhyrd utländsk arbetskraft som arbetar för svenska uppdragsgivare alltid ska betala skatt här.

- Vi ser att skatteplanering med utländsk arbetskraft som på pappret är inhyrd, men i praktiken arbetsleds av den svenska arbetsgivaren, har ökat. Därför föreslår vi att en bedömning av vem som egentligen är den ekonomiska arbetsgivaren ska införas, säger Magdalena Andersson.

Andelen utländsk arbetskraft som arbetar i Sverige utan att betala svensk skatt har ökat under de senaste åren. Enligt dagens regelverk behöver en utländsk arbetstagare inte betala skatt i Sverige så länge arbetstagaren är inhyrd från en utländsk arbetsgivare och vistelsen inte överstiger 183 dagar under en 12-månadersperiod. Tidsregeln gäller inte om den utländska arbetstagaren istället skulle vara anställd direkt av den svenska arbetsgivaren.

Regeringen vill nu ändra reglerna och förslår att tidsregeln inte heller ska gälla om arbetet utförs för en uppdragsgivare i Sverige och under dennes kontroll och ledning. Det avgörande för om arbetstagaren ska beskattas i Sverige blir alltså för vem arbetet utförts och inte vem som betalar lönen.

Förslaget innebär att utländska företag som bedriver verksamhet i Sverige omfattas av motsvarande bestämmelser som svenska företag vad gäller skatteavdrag, registrering, F-skatt och uppgiftsskyldighet.

- På svensk arbetsmarknad är det svenska löner och svenska skatter som gäller. Det ska vara ordning och reda och sund konkurrens och då är det viktigt att täppa till för den här företeelsen. Förslaget ökar också möjligheten att kontrollera så att rätt skatt betalas, säger Magdalena Andersson.

Enligt regeringens beräkningar leder förslagen till ökade skatteintäkter om ca 600 miljoner kronor per år. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019 och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Kontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil  072-544 28 66   
e-post till Gösta Brunnander, via registrator

Katrin Fahlgren
Departementssekreterare/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 94 33   
e-post till Katrin Fahlgren, via registrator

Nils-Fredrik Carlsson
Kansliråd/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 23 78   
e-post till Nils-Fredrik Carlsson, via registrator

Anna Döös
Departementssekreterare/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 98 94   
e-post till Anna Döös, via registrator

Genvägar
Lagrådsremiss: Beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige

Publicerad 17 maj 2018