En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 10 juni 2024

Sverige och Danmark har nu undertecknat ett nytt Öresundsavtal. Avtalet innebär stora förbättringar för både gräns­pendlare och deras arbetsgivare och skapar en bättre arbetsmarknad i Öresund. Ambitionen är att avtalet ska kunna träda i kraft 2025.

Öresundsregionen är en motor för svensk och dansk tillväxt. Varje dag tar tiotusentals pendlare tåget från Sverige till Danmark och bidrar med viktig nyckelkompetens för både Sverige och Danmark. Därför är det viktigt att Öresundsregionen också har en väl fungerande arbetsmarknad.

En förutsättning för det är ett modernt skatteavtal mellan Sverige och Danmark. I dag har finansminister Elisabeth Svantesson och Danmarks skatteminister Jeppe Bruus undertecknat ett nytt Öresundsavtal som skapar en bättre arbetsmarknad i Öresundsregionen.

– Det nya skatteavtalet är bra för svensk tillväxt, alla de tiotusentals pendlare som dagligen tar sig över Öresund, och alla danska och svenska företag som vill investera i våra länder. Nu kommer exempelvis offentliganställda kunna arbeta hemma som andra anställda utan att riskera att behöva betala skatt i sitt hemland, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Öresundsavtalet från 2003 reglerar främst beskattningen av de som pendlar över Öresund. Genom avtalet ges möjlighet för en gränspendlare att i viss utsträckning arbeta hemifrån och fortsatt bara beskattas i det land där arbetet normalt utförs. Kopplat till dessa regler finns också en kompensations­ordning, som innebär att kompensation på ömsesidig basis betalas för det faktum att pendlarna inte beskattas i sina hemkommuner.

– Öresundsregionen är en motor för svensk och dansk tillväxt och Öresundsavtalet ger oss nu en bättre fungerande arbetsmarknad i regionen. Det blir mer attraktivt att gränspendla, enklare för danska arbetsgivare att anställa pendlare från Sverige och smidigare för pendlare att arbeta hemifrån. Vi utnyttjar nu bättre den potential som finns i tillväxtregionen vilket gynnar båda våra länder, säger EU-minister Jessika Roswall.

Det nya Öresundsavtalet innebär en anpassning till dagens arbetsmarknad. Personer som pendlar över Öresund kommer lättare kunna arbeta en del av arbetstiden i sitt bosättningsland utan förändrad beskattningssituation. Det kommer exempelvis inte i fortsättningen vara ett krav på att arbetet i bosättningslandet utförs i hemmet, utan det kommer vara möjligt att arbeta från andra ställen som exempelvis caféer eller sommarstugor. Den utökade flexibiliteten blir också tillgänglig för offentligt anställda, vilket inte är fallet enligt det nuvarande avtalet.

Genom det nya avtalet byggs kompensationsordningen ut till att även omfatta kompensation för offentligt anställda som inte betalar inkomstskatt i sin hemkommun, vilket nu inte görs. Det kommer att ge en ökad nettokompensation till Sverige från Danmark.

Nu påbörjas arbete i båda länderna med att sätta avtalet i kraft. I Sverige innebär detta att avtalet kommer att lämnas till riksdagen för godkännande. Ambitionen är att avtalet om möjligt ska träda i kraft 2025.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström

Linn Laurin
Pressekreterare hos EU-minister Jessika Roswall
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-133 67 90
e-post till Linn Laurin