En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 23 maj 2024

Regeringen tar nu ytterligare ett steg för att förbättra företagsklimatet i Sverige. I budgetpropositionen för 2024 aviserades att omsättningsgränsen för moms ska höjas så att färre företag behöver redovisa moms. Regeringen har nu tagit nästa steg och beslutat om en proposition med förslag om att bland annat höja omsättningsgränsen för moms från 80 000 kronor till 120 000 kronor. Det innebär att färre företag kommer behöva redovisa moms.

En av regeringens viktigaste prioriteringar är att genomföra strukturförändringar för att få upp Sveriges låga tillväxt. Att underlätta för företagande är en nyckel i det arbetet. Ett sätt att göra det är att höja omsättningsgränsen för undantag från moms.

– Sverige är ett stolt företagarland och små och stora företag och tillväxt är vad som en gång gjort Sverige rikt. Att underlätta för företag att växa är därför helt avgörande för att få upp den låga tillväxten. En åtgärd är att färre företag ska behöva redovisa moms, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Höjningen av omsättningsgränsen innebär att de företag som väljer att tillämpa undantaget inte längre behöver ta ut och redovisa moms på sin försäljning. Höjningen kan också främja de minsta företagens konkurrenskraft i förhållande till större företag, samt sänka trösklarna för personer som vill starta företag. Det innebär även en lägre administrativ börda för Skatteverket som inte behöver hantera deklarationer och betalningar från de minsta företagen.

I propositionen finns även förslag om att svenska företag får möjlighet att tillämpa omsättningsgränsen i andra EU-länder. Företag som är etablerade i andra EU-länder får möjlighet att tillämpa omsättningsgränsen i Sverige. Fler företag får också tillämpa reglerna om förenklad faktura.  

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2025. 

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström

Klara Söderberg
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-108 90 82
e-post till Klara Söderberg