En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Bakgrund:

Har permanent bott och jobbat (i ett privat lokalt företag med lokala kunder) i Singapore under 3 års tid, där jag också har betalt inkomstskatt på den tjänst jag har haft här. I Sverige har jag inget boende och äger inga fastigheter. Dock har jag ett Svenskt AB utan någon aktiv verskamhet (eftersom jag är utflyttad).

Enligt skatteavtalet med Singapore så  säger huvudreglen att:

“Han anses äga hemvist i den avtalsslutande stat, där han har ett hem som stadigvarande står till hans förfogande.”

Vidare i avtalet så fastlås att

”inkomst som uppbäres av en person med hemvist i Singapore beskattas endast i Singapore, såvida icke arbetet (utövandet av fritt yrke därunder inbegripet) utföres i Sverige. Om arbetet utföres i Sverige, må ersättning eller inkomst som uppbäres på grund av arbetet beskattas där.”

O andra sidan så har de interna skattereglerna i Sverige en utökad definition (väsentlig anknytning) of begreppet “hemvist” där också andra ekonomiska intressen väger in. Tex om personen i fråga äger aktier i ett svenskt fåmansföretag.

Fråga 1. Är det defenitonen i skattavtlet som gäller eller går de interna skattereglerna före ?

Fråga 2. Om jag skulle äga aktier i ett Singaporianskt företag (fast driftställe i singapore) skulle jag då betala skatt i Singapore (enligt skatteavtalet) eller i Sverige (enligt anknytningsbegreppet)?

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    jul 22, 2013

    Hej, Skatteavtalets bestämmelser går före intern rätt. Du verkar ha hemvist i Singapore. Om du äger bolag i Singapore och tar ut lön för arbete i Singapore eller utdelning kan Sverige inte beskatta.