En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag är ny medlem och har en undran. En kamrat till mig (jag sköter hans bokföring) bor i Mariefred och har ett eget AB. Jobbar som egenkonsult och har nu ett uppdrag ( i stort sett på heltid) för ett företag i Stockholms innerstad. Han börjar bli lite trött på att pendla mellan Mariefred och Stockholm och undrar vad som gäller om hans företag köper en liten övernattningslägenhet i Stockholm. Är det OK? Finns det några regler om eventuellt minsta avstånd för anskaffande av övernattningslägenhet eller andra restriktioner? Hur blir eventuella skatteregler?

1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  jan 26, 2009

  Hej vaghals!

  I handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 2000 års taxering kan man läsa följande, som fortfarande gäller.

  I samband med tillfälligt arbete (högst två år) på annan ort än den vanliga verksamhetsorten (avstånd minst 50 km) förekommer det inte sällan att en anställd på arbetsgivarens bekostnad får disponera en bostad på arbetsorten (övernattningsbostad). Förmånsvärde ska då beräknas för denna bostad enligt gällande regler för den tid bostaden har kunnat disponeras av den anställde. Eventuella inskränkningar i dispositionsrätten ska beaktas vid värderingen.

  Vid tillfälligt arbete förekommer under vissa förutsättningar avdragsrätt för ökade levnadskostnader avseende bl.a logi. För att skapa neutralitet vid beslattningen då en anställd under motsvarande förhållanden redovisar bostadsförmån bör ett avdragsbelopp motsvarande redovisat förmånsvärde kunna påräknas.

  Detta är vad som bör gälla i de fall då arbetsgivaren inte är samma person som den anställde.

   I fåmansbolagsfallen måste den anställde. ägaren till det aktiebolag i vilket han är anställd, räkna med att bli beskattad för ett belopp motsvarande bolagets anskaffningskostnad för bostaden och att bli förmånsbeskattad även för användningen av bostaden. Han torde kunna räkna med avdrag endast för den del av förmånsvärdet som belöper på den tid han har övernattat i bostaden endast på grund av arbetet.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB