En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Snabb fråga,

 

Får jag kvitta en bostadsrättsförsäljning mot ett köp av en ”Bebyggd lantbruksenhet” om jag bosätter mig på platsen?

 

 

Tacksam för snabbt svar.

3 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  maj 15, 2006

  Hej Lars!

  Det verkar gå. Uppskovsavdrag vid byte av bostad behandlas i inkomstskattelagen 47 kapitlet. I den 5 § anges att ersättningsbostaden bl.a. kan vara "småhus som är inrättat till bostad åt en eller två familjer med tillhörande tomtmark på lantbruksenhet".

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Lars_
  maj 16, 2006

  Kan besviket kommentera detta ärende vidare, bland annat med att "där sprack drömmen om att flytta ut på landet".

  Fick idag vid två olika tillfällen olika svar. Första svaret var att "det går alldeles utmärkt" samt "det är fullt kvittningsbart".

  När sedan mäklaren gav det kloka rådet att ta skriftligt på detta, gjordes ett nytt samtal till skatteverket.

  Där fick jag först samma svar "fullt kvittningsbart", när jag bad att få det skriftligt, fick jag hostande svaret att det då plötsligt var mot taxeringsvärdet på den nya bostaden jag skulle få kvitta emot, då jag förklarat att taxeringsvärdet inte utgjorde den faktiska köpeskillingen på den nya bostaden eller heller försäljningspriset på den gamla, fick jag med ett ännu hesare hostande att det då var den procentuella fördelningen, tomtmark, byggnader v.s. skogs- och/eller åkermark som avgjorde möjligheten till kvittning, dvs. att kvittning enbart var möjligt mot själva byggnaderna och tomtmarken på gården motsvarande deras taxerade värde.

  Samtidigt är det idag OK att köpa och kvitta mot en villa på solkusten.

  Jag får allt svårare att förstå lagstiftningen och systemet i Sverige.

  Något du känner att du skulle vilja processa emot Claes?

 1. anon
  Clas Ramert
  maj 16, 2006

  Hej Lars!

  När jag läser vad Du skriver får jag ett intryck av att Du och tjänstemannen på Skatteverket missförstått varandra. Så här står det i Skatteverkets handledning:

  "När ersättningsbostaden är en småhusenhet på en förvärvad jord och skogsfastighet måste inköpspriset för lantbruksfastigheten fördelas på bostadsdel (småhusenheten) respektive övrig del (åker, skog, ekonomibyggnader etc.). Fördelningen görs normalt efter förvärvsårets taxeringsvärden. Om småhusenhetens taxeringsvärde exempelvis utgör 40 % av hela fastighetens taxeringsvärde blir ersättningen för ersättningsbostaden 40 % av inköpspriset."

  Det bör alltså gå att få uppskovsavdrag i Ditt fall men som ersättning för ersättningsbostaden får Du inte räkna hela ersättningen för lantbruksenheten utan endast den del av inköpspriset som motsvarar värdet av bostadsdelen. Naturligtvis måste även alla andra villkor för uppskovsavdrag vara uppfyllda.

  Lägg också märke till att utgifter för ny- till- eller ombyggnad av ersättningsbostaden kan få räknas med i ersättningen för ersättningsbostaden.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB