En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

 

Har varit i kontakt med er tidigare och alltid fått bra svar så provar igen. Jobbar som pilot i Dubai sedan 7 år tillkaka och hela familjen var utskriven ur Sverige 6 år för att förra året flytta hem till sverige och bli inskrivna (familjen) igen Juli 2017. 

Jag jobbar fortfarande som pilot ifrån Dubai och är fortfarade utskriven ur Sverige. Efter 5 år fick jag ett brev ifrån SKV som sade att jag är nu begränsad skatteskyldig eftersom jag och fam varit mer än 5 år utskrivna ur Sverige. Bostaden som vi bodde och ägde i Sverige har vi haft kvar där familjen nu åter bor i. Jag fick i dagarna ett brev ifrån SKV där det sades att jag nu är obegränsad skatteskyldig i Sverige eftersom familjen flyttat hem 2017. Det sades också att min deklaration var godkönd med 0 kr i inkomst och att min skatt för 2017 är 0 kr. Jag är medveten om ettårsregeln och befinner mig max 72 dagar per år i Sverige. Huset skrev vi över till 100% på min fru efter de flyttat hem 2017, så jag ägde alltså huset 50% tills slutet på 2017.

Min fråga är hur det nu kommer bli 2018? Kan man hävda att de nu godkännt min situation med fam hemma, jag är obegränsat skatteskyldig men ändå o kr skatt eftersom de godkände 2017 med samma kriterier? Enda skilnaden 2018 är att jag inte äger huset längre. Eller kan de hävda 100% skatteskyldig i Sverige 2018 trots godkänd deklaration 2017 men att jag då åberopar ettårsregeln och max 72 dagar i Sverige? Följdfrågan blir också min tjänstepension som jag tjänat in under dessa år - kommer de att åberopa skatt på denna när jag tar in den till Sverige pga familjen nu bor hemma eller kan jag fortfarande räkna med 0 skatt på pension då jag ämnar sluta jobba i Dubai under 2019 och pensionen då utbetalas och jag då ämnar föra över den till Sverige?

Tack för svar!

 

 

 

 

 

 

20 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  okt 19, 2018

  Hej!

  Under 2018 så kommer du fortsätta att vara obegränsat skattskyldig i Sverige då din familj bor i Sverige. Du slipper betala skatt i Sverige enligt ettårsregeln om du vistas max 72 dagar i Sverige per tolvmånadersperiod.

  Ettårsregeln omfattar endast anställningsinkomster så börjar du ta ut din tjänstepension så ska den beskattas i Sverige om den anses motsvara en svensk tjänstepension. Dock sker ingen beskattning bara för att det finns en tjänstepension dvs beskattningen sker först den dag du tar ut den i Sverige.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  pilotUK
  okt 19, 2018

   

  Tack för snabbt svar!

  Ponera att familjen hade flyttat hem samtidigt som mig nu 2019, då hade min pension varit skattebefriad den dagen jag för in den i Sverige som jag förstått det, eftersom den tjänats in under dessa år jag haft inkomst i Dubai med 0 skatt. Ändras detta nu då min familj är inskrivna i Sverige eller pga 1års regeln med 0 skatt blir även denna del av lönen skattebefriad?

   

   

 1. anon
  pilotUK
  okt 19, 2018

  "pensionen" kommer alltså att betalas ut i en klumpsumma, som en lön den dagen jag avslutar anställning i UAE

 1. anon
  matgus3
  okt 20, 2018

  Du ställer intressanta frågor. Har varit i liknande situation själv. Jag ser fram emot Daniels svar. Kan berätta att jag likviderade mina pensioner från Världsbanken innan jag flyttade tillbaka till SE, och allt var skattefritt. Min familj befann sig dock i USA vid tidpunkten och även jag. Ingen skatt uppstod i vare sig USA eller SE. Din situation är lite annorlunda men din följdfråga är ytterst relevant.

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  okt 20, 2018

  Beloppen kan också vara avsevärda !

  <p>Mats</p>

 1. anon
  D Andersson
  okt 20, 2018

  Hej!

  Detta är inte en helt enkel fråga för om det anses vara pension ska den beskattas i Sverige oavsett när den intjänats om du är obegränsat skattskyldig i Sverige. Orsaken är att ettårsregeln endast omfattar anställningsinkomster dvs löneinkomster. Har utbetalningen klassificerat som lön så hade den varit skattebefriad även om den utbetalats efter att du flyttar till Sverige då den intjänats utomlands.

  Vad som avses med lön framgår inte av inkomstskattelagen men i vanligt språkbruk är lön ersättning som betalats ut för fullgörande av ett arbete. Med pension från en arbetsgivare menas normalt en uppskjuten ersättning från en tidigare arbetsgivare för ett arbete som utförts under anställningstiden. Med pension menar man också att beloppet ska utgå periodiskt under viss tid efter avslutad anställning. Betalas det ut som ett engångsbelopp så anses det i normalfallet vara avgångsvederlag dvs en löneinkomst. Dock finns det rättsfall som där engångsbelopp ansetts vara pension.

  Min rekommendation är därför att du registrerar dig som kund hos oss på Skattepunkten så vi kan gå igenom avtalet samt titta närmare på domarna.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  D Andersson
  okt 20, 2018

  Hej Mats!

  När det gäller pension från världsbanken så anser Skatteverket sedan 2016 att dessa ska beskattas i Sverige då det inte anses vara en pensionsförsäkring. Det finns en dom från 2015, HFD 2015 ref 81, där utbetalning från Internationella valutafonden beskattades i Sverige. Skatteverket anser att värdebanken pension har samma upplägg och därmed ska beskattas i Sverige.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  okt 21, 2018

  Hej Daniel, jag tod ut det sum en klumpsumma som skriven i USA, under visst visum, de sk white passports, 1997. Amerikanskt skattelagstiftning gällde för mig då ! Inte svensk tack och lov. Jag har noterat vad du nämner. Således, alla Svenskar på tex Världsbanken och IMF, skatta ut i USA innan ni återvänder ! Ni har ingen beskattningsbefrielse i SE längre om ni återvänder och pyntar ut det över åren i Svedala ! Detta är ganska nytt!

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  okt 21, 2018

  Så ni svenskar som arbetar på IMF och Världsbanken med viss VISA status, tut det som klump innan ni eventiellt återvänder ! Beträffande US 401 K plans så år det nog som Daniel säger - take in advice before possible return ! Jag har själv kvar en dylik i USA, även om jag tack och lov, avslutade Världsbanken innan flytt till SE. Numera bor jag i HR som inget dubbelbeskattningsvatal har med USA vilket för min 401 K torde vara otrevligt när jag tar ut det ! Världsbanken skattedes ut innan flytt vilket med nyligen inkomna skattebeslut i SE var bra !

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  okt 21, 2018

  Jag kan också nämna att det finns ett HF beslut från 90talet som säger att då lön på WB IMF var skattebefriad, så är även pension. Detta tycks nu ha ändrats ! Jag känner tom svenskar som återvände på 90 talet och som tar pension från WB och IMF ! Skall dessa nu beskattas? Retroaktivt ? Oavsett vad alla utlandssvenskar, vill ni åtwervända, skatta ut allt där ni bor innan flytt. Skatten är nästan alltid lägre än i SE, varefter ni får leva med statsponsrad myndighetsterorism ! Och är beloppen stora, take advice before moving !  Men vem fan vill leva med Maggan ?

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  okt 21, 2018

  By the way, Dubai pilot, du kanske bör övervöga att flytta din familj tillbaka till tex Dubai innan du cashar ut !

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  okt 21, 2018

  I sammanhanget, sälj di bostad ! Annars ni kanske måste hålla er borta ytterligare 5 år. But talk to Daniel !

  <p>Mats</p>

 1. anon
  D Andersson
  okt 21, 2018

  Hej Mats!

  Det kommer inte att vara aktuellt med retroaktiv beskattning utan den nya bedömningen gäller från inkomstår 2016.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  okt 22, 2018

  I mitt fall så har 10 år gått och jag tog ut pengarna som skriven i USA, dvs innan återflytt och det samma gällde familj. Vad som är mera problematiskt är för de IMFare och WB människor som återvänt i tron att de kan löpande ta ut tex WB pension i SE skattefritt - vilket tidigare var fallet !

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  okt 23, 2018

  Jag tror också att det domslut du hänvisar endast gäller IMF, inte Världsbankenn ! Ännu !

  <p>Mats</p>

 1. anon
  D Andersson
  okt 23, 2018

  Hej Mats!

  Det stämmer men Skatteverket skriver att man göra samma bedömning för världsbanken som man gjorde för IMF.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  okt 25, 2018

  låter som

  Hej igen UKpilot, låter som att det bästa för dig är att lyfta allt som ett avgångsvedrlag innabn du personligen återvänder till SE. Notera dock att Dubai inför CRS, Common Reporting Standrad detta år. Är det så att du lyfter det innan flytt så är jag dock inte säker på att de rapporterar till SE uttagsåret. Jag har dock hört att man i CRS också rapporterar bostad varför dubbelbeskattningsavtalet kan komma i fråga (10 ärsregeln). Notera dock att enligt CRS så skall inkomster och reavinster mm rapporteras till ditt hemvistland vilket torde vara där du är fn skriven. Kan vara värt att låta Daniel checka detta innan återflytt så att du inte åker på SE beskattning om det är möjligt att undvika.

   

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  okt 25, 2018

  Var inne och kollade på SKV. Tycks inte finnas något DTA med vare sig Dubai eller UAE. Kan löna sig att tala med Daniel !

  <p>Mats</p>

 1. anon
  KristianBYFY
  aug 02, 2019

  Som jag förstår detta, jag är lite i en liknanade situation. 
  Men jag är egenföretagare där mitt bolag är i dubai och plockar min lön från de bolaget och "skattar" den i dubai. Finns där någon ettårregel gällande företagare eller hur är reglerna där?

 1. anon
  D Andersson
  aug 02, 2019

  Hej!

  Det beror lite på vilken typ av företag du har, om du har motsvarande ett aktiebolag är det inga problem då du i så fall är anställd och kan då nyttja ettårsregeln.

  Är det en enskild firma så kan du inte tillämpa ettårsregeln då den endast avser lön och liknande. Är du obegränsat skattskyldig i Sverige så ska den enskilda firman beskattas i Sverige.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB