En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Jag har för avsikt att betala en faktura utställd till ett handelsbolag ("HB") som jag ej är delägare i, men ändå indirekt engagerad i genom att jag sitter i den delägande föreningens styrelse. För närvarande har handelsbolaget inte kapitaltäckning för fakturan, varför jag har för avsikt att betala den med privata pengar, genom en direktöverföring från mitt privatkonto till leverantörens bankgiro, (d.v.s. inga likvida medel in- eller utbetalas från HB i denna transaktion) Jag undrar därför:

1. Kan jag skriva en revers där HB är låntagare och jag långivare, i vilken det står att långivaren har för låntagaren betalat en faktura utställd till låntagaren som betalts av långivaren varför en skuld uppstått till långivaren (även om inga likvida medel överförts mellan mig och HB)? Kan skälig ränta utgå på kapitalbeloppet?

2. Om ja, hur gör jag så att skulden till mig bokförs samt så att leverantörsskulden försvinner, i och med att de får betalt? Vilka konton?

3. I reversen kommer det stå:

Betalning av kapitalbelopp sker vid Kreditgivarens anfordran till av Kreditgivaren anvisat bankkonto.

Kreditgivaren kan när som helst kräva in hela eller del av krediten. (Jag kommer inte kräva in beloppet förrän täckning finns, men det råder osäkerhet om det kommer ske innevarande eller kommande räkenskapsår) Klassas HBs skuld till mig som lång- eller kortfristig mot förestående bakgrund?

4. Om det inte går att ställa ut en revers, hur bör jag i stället bokföra det om jag betalar bolagets faktura privat trots att jag ej är delägare?

Vänligen
Neo

1 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  aug 17, 2023

  Hej!

  1 Då HB är en juridisk person och du inte är delägare i HB så är det inga problem att du ställer ut en revers. Du kan även ta ut ränta på lånet.

  2 Bokföringen torde bli så att leverantörsskulderna minskar samt att övriga skulder ökar.

  3 Bolaget måste avgöra om de tror att de kan betala skulden inom ett år eller inte. Det får vara avgörande.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB