En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

MODERBOLAG SÄLJER SITT ENDA DOTTERBOLAG OCH FÅR IN KAPITAL. DOTTERBOLAGET ÄR EN HYRESFASTIGHET. AVSIKTEN ÄR SEN ATT MODERBOLAGET SKA VARA VILANDE I 5 ÅR. OM HÄLFTEN AV KAPITALET LÄGGS PÅ EN BANK FÖR FÖRVALTNING OCH HÄLFTEN LÄGGS PÅ INKÖP AV EN NY FASTIGHET DÄR ENDAST HYRESAVIER SKRIVS UT OCH ÄGANDET DEKLARERAS SOM PASSIVT ÄR DÅ DET ATT RÄKNA SOM PASSIVT ÄGANDE MED RÄTT ATT VID UTTAG EFTER 5 ÅR BETALA 25 % SKATT.

 

 

 

 

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    apr 09, 2015

    ~~Högst osäkert. I praxis finns dock ett fall där aktier i ett fastighetsbolag inte ansågs kvalificerade.  Arbetsinsatsen uppgick till 2,5 timmar per år.