En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Jag läste C. Ramerts blogginlägg ang. skatt på försäljning av produkter/tjänster på t.ex. Tradera och Blocket - mycket intressant!

Låt mig ta ett exempel:

Vi leker med tanken att jag säljer produkter på Tradera och gör en vinst, vilken uppgår till samma summa som min fasta inkomst. Jag vill självfallet betala skatt på denna summa också, men vill inte starta upp något företag, då detta skulle innebära för mycket tid och för höga avgifter (t.ex. f-skatt och andra sociala avgifter).

Är det möjligt för mig, som privatperson, att redovisa och betala skatt på den vinst jag gör på t.ex. Tradera, så att jag "gör rätt för mig"?

 

Tack på förhand!

2 Kommentarer
 1. anon
  tet
  nov 21, 2007

  jag är även mycket intresserad av detta..

 1. anon
  Ulf Bjarme
  nov 22, 2007

  Ett klipp ur Skatteverkets broschyr  "Skatteregler för privatpersoner SKV 330" sidan 21 som handlar om hobbyverksamhet. Det kan vara ett sätt att redovisa en begränsad handel på auktionssajter.


  Hobby

  Överskott av hobbyverksamhet är skattepliktigt och

  inkomsten beskattas i inkomstslaget tjänst. För att skattereglerna om hobbyverksamhet ska vara tillämpliga krävs att verksamheten bedrivs varaktigt och självständigt. Det som skiljer hobby från näringsverksam-het är avsaknaden av vinstsyfte.

  Inkomst av försäljning av vilt växande bär, svampar och kottar som du själv plockat är däremot skattefri om den sammanlagda inkomsten under inkomståret inte överstiger 5 000 kr. Detta gäller bara om inkomsten inte ska hänföras till näringsverksamhet eller till lön eller liknande förmån. Skattefriheten gäller t.ex. inte för den som har anlitats av någon annan för att plocka bär.

  Beskattningen av hobbyverksamhet sker helt skilt från andra inkomster i inkomstslaget tjänst. Bedrivs flera olika hobbyverksamheter beskattas dessa var för sig och får inte slås ihop eller kvittas mot varandra.

  I inkomstslaget tjänst gäller kontantprincipen. Det innebär att det är inkomstårets kontanta inkomster och utgifter som ska deklareras. Om du har sålt ett alster i slutet av år 1, men har fått betalning först i början av

  år 2, ska du deklarera inkomsten i den deklaration som du lämnar år 3.

  Du ska deklarera hobbyverksamhet på blankett T2. Varje hobbyverksamhet deklareras på en egen blankett. Överskott från en eller flera verksamheter förs in i ruta 19 på Inkomstdeklaration 1. En hobbyverksamhet som utvisar underskott behöver inte deklareras.

  Bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen finns inte. Du är däremot skyldig att spara anteckningar, räkningar, kvitton m.m. på ett sådant sätt att kontroll av deklarationen är möjlig. Även om resultatet utvisar ett underskott, som inte deklareras, måste underlaget

  sparas om du vill göra avdrag för underskottet något av de följande fem åren.

  Se även broschyren "Hobbyverksamhet" (SKV 344).