En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Jag undrar om ni har någon uppfattning om hur Sveriges beskattningsanspråk avseende s.k. förbjudet lån, med beskattning i inkomstslaget tjänst, skulle behandlas i en dubbelbeskattningsavtalstolkning.

Utgångspunkten i detta exempel är en person som är obegränsat skattskyldig i Sverige men har hemvist i den andra staten enligt db-avtalet. Vilken artikel är tillämplig? Jag ser svårligen att den fiktiva inkomsten skulle kunna inrymmas under en "modellartikel" om enskild tjänst, åtminstone i ett fall då aktieägaren inte är eller har varit verksam i bolaget. Alternativet är väl i så fall "slaskartikeln" om annan inkomst?

Tack på förhand för kloka kommentarer!

1 Kommentarer
 1. anon
  Inger Paulin
  maj 30, 2010

  Hej Suzanne,

  Sverige har ett beskattningsanspråk i tjänst för en i Sverige obegränsat skattskyldig person som har hemvist i en annan stat. Det svenska beskattningsanspråket har sin grund i stopplagstiftning. Med tanke på den turbulens som nu råder angående förhållandet mellan intern rätt och skatteavtal skulle jag inte våga anse att skatteavtalet skulle kunna innebära någon begränsning i Sveriges rätt att enligt sin interna rätt beskatta för det förbjudna lånet. Regeringsrätten förväntas komma med ett avgörande snart som kan kasta ljus över detta. Det är rättsfallet RÅ 2008 ref 24 som har förorsakat problemen.

  Vänligen Inger