En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Den senaste tidens höga bensinpris har knappast undgått någon. Många krav har rests på en sänkning av bensinskatten. Det har också funnits kritik mot att staten drar nytta av det höga bensinpriset och därigenom får in högre skatteintäkter. Hur hänger detta ihop, ökar statens skatteintäkter om världsmarknadspriset på bensin ökar?

Det som vi brukar kalla för bensinskatt, dvs. energiskatten, är en styckeskatt. Detta innebär att den uttas med ett fast belopp beräknat per volym. Energiskatten är uppdelad på tre delar, nämligen energi-, koldioxid- och svavelskatt, vilka varierar beroende på vad det är för slags bränsle. Skatten höjs således inte i takt med världsmarknadspriset, utan är fixerat till ett bestämt belopp. Indirekt kan dock de höjda bensinpriserna orsaka höjda bränsleskatter. Energiskatten skall varje kalenderår uppräknas med hänsyn till förändringar i det allmänna prisläget. Om det allmänna prisläget påverkas av bensinpriserna kan det således resultera i ett högre omräkningstal.

En skatt som dock påverkas av de höjda priserna är mervärdesskatten. Eftersom denna beräknas procentuellt på varans pris leder höjda bränslepriser till ökade momsintäkter för staten. Även energiskatten ingår i momsunderlaget, en ordning som Sverige är skyldigt att upprätthålla enligt gemenskapsrätten. En höjning av energiskatten leder således till ökade mervärdesskatteintäkter.

3 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  sep 27, 2005

  Men, Stefan, hur mycket av ett bensinpris på t.ex. 12 kr är egentligen skatt?

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Stefan Olsson
  okt 06, 2005

  Energiskatt och koldioxidskatt uppgår till 4,96 :- per liter. Svavelskatten beräknas med 27 kr per kubikmeter för varje tiondels viktprocent svavel i bränslet. Å andra sidan får modern bensin inte innehålla mer än 10 mg svavel per kilo bränsle. På det sammanlagda priset inkl skatt beräknas sedan 25 % moms. Är priset 12 kr utgör momsen således 12 * 0,2 = 2,40 :-

   

 1. anon
  Clas Ramert
  okt 06, 2005

  Om jag gör det enkelt för mig och antar att svavlet uppgår till 10 mg och att en kubikmeter motsvarar 1000 liter, får jag följande:

  10/1000=10 tiondels viktprocent

  Svavelskatten blir då ungefär lika med 27*10/1000=0,27 kr per liter

  Total skatt per liter cirka = 4,96+,27+2,40=7,63

  7,63/12=64%

  Jag trodde faktiskt det var mer. Har jag räknat rätt, Stefan?

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB