En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej, jag har en fråga om vad som händer vid likvidation av ett skalbolag om aktierna i skalbolaget ägs av ett annat aktiebolag

Jag har förstått att reglerna om skalbolagsbeskattning inte gäller vid likvidation. Det ger sig ju självt då väldigt många andelar annars  skulle bli skalbolagsbeskattade vid likvidation eftersom självfallet inger ersättning förekommer i likvidationen.

Jag vet också att reglerna om skattebefrielse av inkomst på näringsbetingade andelar inte gäller om andelarna är andelar i ett skalbolag.

Då uppkommer frågan; om ett bolag likvideras så kan det vara ett skalbolag men skalbolagsbeskattning utgår ej. Vad händer med näringsbetinget vid likvidationen av skalbolaget? Upphör det då så att det aktiebolag som äger skalbolaget vid likvidationen måste betala skatt på den ersättning det erhåller vid likvidationen, eller finns det någon undantagsregel?

Är det något jag missförstått i definitionerna av skalbolag och skalbolagsbeskattning?

Förvirrad och tacksam för svar

Fred

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    mar 24, 2014

    Hej

    Ersättningen för aktierna vid likvidation utgörs av det belopp som skiftas ut. Om bolaget är onoterat och aktierna inte är lageraktier är de näringsbetingade och skattefria. Detta oavsett hur mycket likvida medel som skiftas ut i samband med likvidationen.