En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag har precis flyttat hem till Sverige efter att under många år ha bott i Tyskland. Omgående välkomnades jag med en latent skatteskuld. Denna uppstod då aktieindexobligationer utföll till betalning. Då jag inte varit skriven på svensk adress har jag inte deklarerat och inte heller fått reda på denna skuld, som i närmare 5 år fått växa till sig ordentligt.

Vilka regler gäller för beskattning av dylika kapitalinkomster? Var ska de beskattas? Borde jag inte beskatta dem där, i och med att jag inte bodde i Sverige vid aktuell tidpunkt? I Tyskland är de skattebefriade om de realiserats efter minst 12 månader, vilket känns betydligt mer lockande...

Tack på förhand.

/Pjotr

4 Kommentarer
 1. anon
  skattetroll
  dec 12, 2008

  Här gäller det kanske att handla snabbt!!!

  Du skriver inte exakt när obligationsvinsten uppkom!!! Du kan bara begära omprövning av din deklaration i 5 år efter taxeringsåret. Detta innebär att om obligationerna förföll inkomståret 2002 ( taxeringsåret 2003) har du bara 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 och 2008 på dig. Det vill säga du har bara till 31 december på dig att skriva in till Skatteverket oberoende på om du har rätt eller fel i själva sakfrågan.

  Om denna tiden gått ut finns möjligen ett annat sätt, genom att visa att du inte fått kännedom om beslutet tidigare kan du få lite mer tid (2 månader från det du fick reda på beslutet) . Detta är dock mycket mycket svårare att få igenom.

  Det är möjligt att du inte är skattepliktig för reavinsten i Sverige. Du måste dock berätta mer om omständigheterna. Till exempel undrar jag över namnet "Pjotr". Är du svensk medborgare och har vistats här i mer än 10 år? I annat fall har Skatteverket bevisbördan för din anknytning till Sverige och det är svårare för dem att "sätta dit dig" för reavinsten.

  Kontakta alltså en skattejurist.

 1. anon
  Pjotr
  dec 12, 2008

  Hej

  Helt riktigt, det gäller att handla snabbt då det är sista året att överklaga i detta ärende. Det fick jag reda på eftersom jag redan har varit i kontakt med skatteverket för att överklaga beloppet och få detta nedsatt.

  Denna överklagan byggde på just det faktum att jag inte hade fått reda på att jag skulle betala skatt. Skatteverket hade ju ingen svensk adress där jag var skriven, dit man kunde skicka beskedet (att de hade kunnat få fram detta besked via den svenska adressen som var angivet hos banken lyckades de missa).

  Att få igenom min överklaga var till en början inga problem, beslut togs i princip över telefon. Dock kom aldrig ett skriftligt besked med exakt belopp och var detta skulle sättas in. Efter diverse telefonsamtal, där beslutet för övrigt bekräftades, kom fortfarande inget besked. När jag efter ytterligare ett antal påstötningar till sist fick detta besked var beloppet betydligt högre är tidigare överenskommet. Att beslutet nu avvek från det första, muntliga beslutet (som dessutom hade bekräftats vid två oberoende tillfällen) ville handläggaren plötsligt inte känna till. Det högre beloppet förklarades att man nu inte ville acceptera att ta bort förseningsavgiften. Detta hade jag yrkat i min överklagan med motiveringen att jag ju inte hade kunnat få varken besked eller eventuella påminnelser.

  För att snabbt få det hela ur världen och inte riskera en ”prick i protokollet” hos kronofogden betalade jag den utestående skulden omgående. Trots allt gick hela 2-3 månader innan jag fick ett skriftligt beslut. Nu står jag inför möjligheten att innan årsskiftet återigen överklaga beslutet, med samma motivering som tidigare (dvs. för att slippa förseningsavgiften), alternativt att yrka på att reavinsten ska bedömas efter tysk skatterätt, dvs. inte beskattas alls.

  Tyvärr upplever jag att en del i problemet ligger hos handläggaren av ärendet, som hittills inte lyckats besvara den enklaste fråga. Kommer inte ett eventuellt överklagande att hamna hos samma handläggare? Poängen med detta hade ju varit att få en ny infallsvinkel få frågan.

  Jag är helsvensk men har bott och arbetat (och skattat) i Tyskland mellan åren 1997 och 2008.

 1. anon
  skattetroll
  dec 19, 2008

  Från grunden

  När man skall reda ut och förstå en internationell beskattningssituation finns det några begrepp som är bra att känna till. Ofta talar man om den sk globalinkomstprincipen / hemvistprincipen (Med detta menar man att en person bosatt i ett land är skattskyldig där för sin globalinkomst, dvs sin all sin inkomst överallt i världen.)  samt källstatsprincipen (Med vilken man menar att ett land har rätt att beskatta de inkomster som har sit ursprung, källa, i det landet.).

  Det är lätt att förstå att de två principerna ofta kan kollidera, t ex i fallet med en person bosatt i Sverige som äger och säljer ett hus i Danmark. Sverige vill då beskatta inkomsten på grund av globalinkomstprincipen (ägaren är bosatt i Sverige och skattskyldig här för sin globala inkomst) och Danmark vill beskatta samma vinst på grund av källstatsprincipen (inkomsten har sin källa, huset, i Danmark). När något som detta sker föreligger en internationell dubbelbeskattningssituation. Personen blir beskattad för samma vinst två gånger i två olika länder. Om länderna har slutit ett dubbelbeskattningsavtal så kan situationen oftast lösas genom att läsa detta. Avtalet ger antingen ett land ensamrätt att beskatta inkomsten, eller, beskriver att det ena landet skall avräkna den skatt som erlagts i det andra landet. Avtalet är alltså bara ett sätt att lösa ett problem när flera länder vill beskatta en inkomst.

  Ett skatteavtal kan alltså endast begränsa den skatt man ska betala. Grunden för beskattningen ligger alltså ine i avtalet utan i de inblandade ländernas interna skattelagar. Här skiljer Sverige. som många andra länder, mellan obegränsade och begränsade skattskyldiga. De obegränsade som ofta är bosatta eller har någon annan stark anknytning till Sverige är skattskyldiga för sin globalinkomst i Sverige. De begränsat skattskyldiga defineras i huvudsak i Inkomstskattelagen som alla som inte är obegränsat skattskyldiga. De begränsat skattskyldiga är istället skattskyldiga bara för vissa i lagen uppräknade inkomster som har sin källa i Sverige.

  Vad betyder då detta för dig?

  Om du är begränsat skattskyldig kan Skatteverket bara beskatta de kapitalvinster som räknas upp i 3 kap 19§ Inkomstskattelagen. Där ingår inte aktieindexobligtioner. Om du är begränsat skattskyldig kan Skatteverket alltså inte beskatta dig.

  Skatteverket måste alltså hävda att du är obegränsat skattskyldig för att kunna beskatta dig. Frågan är då på vilken grund de ansett dig vara detta. Detta är det första du skall klaga på. Skatteverket kan t ex ha ansett att du inte flyttat från Sverige skatterättsligt då du som du sa studerade i Tyskland. Studerar man anses man ha en avsikt att återvända till Sverige och man fortsätter då ofta att vara obegränsat skattskyldig. I alla fall menar Skatteverket det.

  Det andra skälet att klaga är att även om du skulle anses obegränsat skattskyldig i Sverige så har du säkert ansetts vara det i Tyskland också enligt tysklands skattelag. Du verkar ju ha arbetat där och blivit beskattad där. Enligt dubbelbeskattningsavtalet med Tyskland så skall en kapitalvinst från lös egendom, vilket en aktieindexobligation är, beskattas enbart i det land man anses ha hemvist (enligt avtalet art 13. Observera att undantaget i punkt 5 enbart gäller Aktier och inte aktieindexobligaioner). När som troligen i ditt fall både Sverige och Tyskland anser att man har hemvist i båda länderna så finns det en "tie-breaker" klausul i art 4 i avtalet som avgör detta. Min mening är att du genom att, som jag gissar, inte ha någon stadigvarade bostad till ditt förfogande i Sverige, men väl i Tyskland, så skall du anses ha hemvist i Tyskland enligt avtalet. Vinsten på aktieindexobligationen får då bara beskattas av Tyskand.

   

   

   

 1. anon
  Clas Ramert
  jan 10, 2009

  Hej Pjotr!

  Vi på Skattepunkten kan hjälpa Dig att utreda det här ärendet, om beloppet är stort nog för att motivera en betald konsultinsats!

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB