En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Att försvåra aggressiv skatteplanering, fusk och skatteflykt är ett prioriterat arbete för regeringen. Sedan tidigare finns sammanfattat i ett program 10 åtgärder som regeringen anser centrala i arbetet mot skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt. I dag presenteras två nya punkter som läggs till programmet, som därmed får 12 punkter.

Punkt elva handlar om utflyttningsbeskattning, det är en promemoria från Skatteverket som regeringen remitterade i förra veckan. Syftet är att säkerställa att kapitalvinster som har upparbetats i Sverige beskattas här. Den reglering som finns i dag, den s.k. tioårsregeln, är inte tillräckligt effektiv och det är möjligt att helt eller delvis undgå beskattning av kapitalvinster i samband med utflyttning exempelvis genom att du omstrukturerar ditt ägande och flyttar till vissa länder.

Den tolfte punkten handlar om att ge utökade möjligheter för Skatteverket att bedriva brottsbekämpande verksamhet. Finansdepartementet remitterar i dag en promemoria från Skatteverket med förslag om utökade möjligheter för Skatteverket att bedriva brottsbekämpande verksamhet. Förslaget innebär att Skatteverket ges rätt att självständigt arbeta mot brott som är kopplade till användandet av falska eller manipulerade intyg, om brotten har samband med Skatteverkets verksamhet eller om det är fråga om penningtvättsbrott.

Skatteverkets promemoria: Exitbeskattning för fysiska personer

Skatteverkets promemoria: Några frågor om arbete mot skattebrott

Regeringens 12 åtgärder för att motverka skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt

Kontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 076-296 46 38   
e-post till Isabel Lundin, via registrator

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil  072-544 28 66   
e-post till Gösta Brunnander, via registrator

Publicerad 12 december 2017 · Uppdaterad 12 december 2017