En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Kan man flytta utomlands och sedan sälja sitt företag med låg, eller ingen, vare sig svensk eller utländsk beskattning?

I inkomstskattelagen 3 kap. 19 § finns den s.k. tioårsregeln. Avsikten med regeln är att den som flyttar ut och blir skattskyldig i ett annat land skall betala svensk skatt på aktieförsäljningar som sker inom tio år efter utflyttningen från Sverige. Denna regel förhindrar svenskar att flytta till t.ex. Monaco eller Liechtenstein och därefter sälja sina aktier. Detta är dock inte hela sanningen. Utfallet kan bli annorlunda pga. dubbelbeskattningsavtal.

Sverige har skatteavtal – även kallat dubbelbeskattningsavtal - med ett stort antal länder. Avsikten med dessa avtal är att förhindra dubbelbeskattning av samma inkomst i de länder som slutit respektive avtal. Ett dubbelbeskattningsavtal torde aldrig kunna skärpa svensk beskattning. Det kan bara lindra den. Den skattskyldige måste dock åberopa avtalet. Sverige har inga skatteavtal med lågskatteländer som Monaco och Liechtenstein.

Enligt vissa skatteavtal förlorar Sverige beskattningsrätten av reavinster på aktier efter utflyttning från Sverige och inflyttning i det andra landet. Om den skattskyldige åberopar skatteavtalet skall således beskattning endast ske i det andra landet. Därmed kan skatteutfallet av en försäljning efter utflyttning bli mycket olika beroende på vilket land säljaren valt att bosätta sig i. Det kan ofta bli lågt eller rent av noll.

___________________________________________________________

Om Du inte redan är inloggad, logga in eller bli medlem för att  skriva kommentarer!

7 Kommentarer
 1. anon
  ulphi
  aug 24, 2005

  Enligt artikeln "Sälja bolaget och flytta utomlands?" finns vissa länder med dubbelbeskattningsavtal där reavinstbeskattningen kan bli noll. Vilka länder är det?

 1. anon
  Clas Ramert
  aug 24, 2005

  Exakt hur detta går till vill jag nog förbehålla mina betalande kunder. Hoppas Du inte misstycker!

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Kent
  sep 21, 2005

  Har man tagit bort förbudet att ta med sig svenska aktier vid utlandsflytt?

 1. anon
  Clas Ramert
  sep 21, 2005

  Nej, den regeln Du tänker på finns kvar men den kan s.a.s. sättas ur spel pga. ett dubbelbeskattningsavtal med ett annat land.

  När en regel i den vanliga svenska skattelagstiftningen strider mot en regel i ett dubbelbeskattningsavtal är det regeln i dubbelbeskattningsavtalet som gäller, om den skattskyldige yrkar att den skall gälla. Sverige har dubbelbeskattningsavtal med ett 80-tal länder. Innehållet i avtalen varierar ganska mycket även om de flesta är uppbyggda enligt OECD:s modellavtal.

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  mans71
  sep 29, 2005

  Finns det några tidsgränser på ett sådant agerande, om man t.ex. flyttat utomlands och en månad senare säljer aktier i ett svenskt bolag?

 1. anon
  Clas Ramert
  sep 29, 2005

  I princip finns det knappast några sådana tidsgränser som Du nämner - flyttdagen brukar gälla. I det praktiska livet kan det dock ta tid att uppfylla alla formalia i samband med ut- och inflyttning. Men det viktigaste är förmodligen att man inte i verkligheten sålt företaget redan före utflyttningen och att man faktiskt emigrerar och t.ex. inte flyttar tillbaka till Sverige efter kort tid. Här finns mycket att att tänka på.

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  ronaldo
  jul 04, 2006

  Någon som vet var jag hittar skatteavtalet med brasilien på internet?

  hur fungerar avtalet?

  vad skattas?