En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag har gjort en studie om det brittiska förhandlingssystemet vid skattetvister. Min diskussion rör om det är en lämplig modell med förlikningar/ förhandlingar vid svenska skattetvister. Jag är nyfiken och intresserad av Era åsikter om detta. Eva

2 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  okt 03, 2005

  Tyvärr så vet jag egentligen ingenting om det brittiska förlikningssystemet. Jag vet att man i många länder kan förhandla men det har aldrig gått i Sverige - i vart fall inte officiellt. Inofficiellt har jag varit med om det vid ett mycket speciellt tillfälle. I det fallet låg det både i företagets och skattemyndighetens intresse att komma överens.

  En anledning till att Skatteverket inte kan förhandla är att en uppgörelse skulle kunna rivas upp av den skattskyldige ända upp till fem (ibland sex) år efteråt. Skatteverket har bara taxeringsåret plus ett år på sig att göra motsvarande. Om uppgörelsen innehåller flera frågor kan alltså den skattskyldige efter det att Skatteverkets tid gått ut begära omprövning av vissa frågor i trygg förvissning om att andra för den skattskyldige mer besvärande frågor inte kan tas upp av Skatteverket. För att en förlikning skall fungera måste det finnas en möjlighet att "låsa" frågorna så att de inte kan rivas upp igen efter några år. Jfr res judicata, dvs. att en fråga avgjord genom lagakraftvunnen dom inte kan tas upp på nytt. Detta skulle kräva rätt genomgripande förändringar i taxeringslagen och skattebetalningslagen.

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Rockyboy
  feb 11, 2009

   

  Vad det gäller punktskatter så är det inte så ovanligt att den skattskyldige hamnar i en förhandlingssituation med myndigheten (som faktiskt försöker vara resonabla). . 

  Hej fr Hans

  Hej fr Hans