En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag har bott och jobbat utomlands sen 2003 (deklarerade svensk inkomst Jan-April 2003) och varit utskriven sen Maj 03. Jag funderar nu på att flytta hem. Jag har inkomster från utlandet som jag vill föra in. 

Vilket beviskrav har jag på att mina inkomster är beskattade i utlandet? Vem har bevisskyldighet om RSV frågar var jag fått pengarna ifrån? Måste jag visa papper eller är det RSV som har bevisskyldighet efter att jag varit utomlands i över 5 år?

Vh

7 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  dec 16, 2008

  Hej Johan!

  Eftersom Du har varit utvandrad och det inte heller framkommer att Du haft någon väsentlig anknytning till Sverige, så har Du under utlandsvistelsen varit enbart begränsat skattskyldig i Sverige. Det enda Du bör göra då Du lämnar Din deklaration är att tala om att Du tagit hem pengar från Ditt arbete utomlands. På det sättet undviker Du förhoppningsvis onödiga förfrågningar. 

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se

 1. anon
  Pjotr
  dec 16, 2008

  Jag har också varit utvandrad en längre tid (drygt 10 år) och förutom ett svenskt bankkonto och en VPC-konto inte haft någon "väsentlig" anknytning till Sverige. Tyvärr kan jag inte den exakta innebörden av att vara begränsat resp. obegränsat skatteskyldig i Sverige. Vad innebär detta för en kapitalvinst som jag under min tid utomlands gjort på värdepapper i Sverige?

  Har redan ställt denna fråga i följande tråd men inte riktigt blivit klokare:

   http://www.skatter.se/index.php?q=node/1878

  Tacksam för svar.

  /Pjotr

 1. anon
  Hans Larsson
  dec 18, 2008

  Hej Pjotr!

  Följande personer är obegränsat skattskyldiga i Sverige: 1. Den som  är bosatt i Sverige. 2. Den som stadigvarande vistas i Sverige. 3. Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här.

  Begränsat skattskyldig är normalt den som inte är obegränsat skattskyldig. 

  I intern svensk skatterätt finns sedan vissa uppräknade inkomster som den begränsat skattskyldige kan beskattas för i Sverige. Det gäller exempelvis kapitlavinst vid avyttring av delägarrätt som aktie, ifall den skattskyldige avyttringsåret eller under de föregående tio kalenderåren varit bosatt i Sverige. Denna tid kan kan vara reducerad i vissa av Sverige med andra länder upprättade dubbelbeskattningsavtal.

  Denna tioårsregel omfattar från och med den 1 januar 2008  även delägarrätter i utlandet delägarbeskattade juridiska personer. Tidigare omfattades endast aktier m. m. i svenska bolag.

    

   

   

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se

 1. anon
  Johan_1
  dec 19, 2008

  Tack för svar Hans.

  Säg att jag har sparat ihop ex. 1 miljon och deklarerar denna summa i Sverige. Kan RSV kräva bevis för att dessa pengar är beskattade någonstans? Jag har nämligen inte kvar alla mina deklarationer. Finns det någon regel som säger att om jag varit begränsat skatteskyldig i Sverige under ex. 5 år så kan inte RSV kräva bevis (dom skulle ha bevisbördan).

  Vh

  Johan

   

   

 1. anon
  Clas Ramert
  jan 10, 2009

  Hej Johan!

  Man brukar säga att den som har lättast att bevisa något har bevisbördan. Vanligtvis brukar därför Skatteverket har bevisbördan när det gäller inkomster och den skattskyldige när det gäller avdrag. När det gäller frågan om väsentlig anknytning gäller dock enligt särskild bestämmelse att den skattskyldige har bevisbördan under de första fem åren. Därefter har Skatteverket bevisbördan. 

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Patrick (inte verifierad)
  apr 24, 2010

  Hur fungerar det rent (skatte-)praktiskt ifall man flyttar till ett närgränsande land, köper/hyr bostad men arbetar på fysisk plats i Sverige då och då?

  Säg en Stafettläkare med eget bolag (i det nya landet) som arbetar två-tre veckor i Sverige och sedan ledig en vecka, ledigheten spenderas i det nya landet.

  Barn och sambo bor i det nya landet.

  Hur torde det generella skatteläget se ut ?

  (Blev inte riktigt klok på detaljerna runt dubbel bosättning)

 1. anon
  Hans Larsson
  apr 26, 2010

  Hej!

  Ifall han kommer att fortsätta med sitt arbete på det sätt du anger och detta kommer att pågå mer än sex månader så kommer Skatteverket att anse vederbörande obegränsat skattskyldig på grund av så kallad stadigvarande vistelse. Tiden för  avbrott är kortare än vad arbetstiden är i Sverige. 

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se