En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Alla torde känna till att det finns särskilda regler avseende aktieinnehav i bolag vari aktieägaren är aktiv. Vidare torde lika kännt vara att noterade aktieinnehav beskattas med en proportionell skattesats om 30 %.

Vad som inte torde vara lika kännt är att det finns ett antal olika sätt att "smitta av" ett aktieinnehav i onoterade bolag. Effekten av dylik "avsmittning" är att skatteuttaget endast uppgår till 25 %. Detta att jämföra med ett skatteuttag om ca 55 % eller ca 42 % eller 30 %.

Det vore intressant att från er som är bekatna med företeelsen att få höra era översiktliga kommentarer kring detta.

Jag har praktiserat detta på en del av mina klienter under ett flertal år och, peppar peppar, hitintills aldrig stött på patrull.

From årsskiftet ter sig "avsmittning" oftast mycket intressant.

5 Kommentarer
 1. anon
  mans71
  dec 21, 2005

  Det vore intressant att höra hur du menar... (har inte hört talas om företelsen tidigare). Har du en metod som gör att man kan nå 25% skatt på aktieutdelning i ett onoterat fåmansägt aktiebolag?

 1. anon
  IK
  dec 23, 2005

   

  Instämmer med föregående talare - (mans71). Vad är
  avsmittning? 3:12-aktier kan vara eller inte vara kvalificerade
  beroende på omständigheterna.

   

  Det finns ju olika
  sätt att "förbereda sig på" = att söka ordna sin skattesituation så att
  den blir så bra som möjligt samtidigt som man följer lag / praxis i den
  mån det nu går att uttolka att en sedan finns.

   

  Att
  kasta ur sig att man vill diskutera avsmittning utan att närmare
  precisera vilka omständigheter / tekniker man har i tankarna är ju dock
  tämligen meningslöst.  

   

  Ingemar 

 1. anon
  Clas Ramert
  dec 27, 2005

  Hej på Er!

  Med "avsmittning" förmodar jag att Thomas menar att 3:12 reglerna i vissa fall upphör att vara tillämpliga efter fem hela beskattningsår (säg 6 år) under vilka delägaren inte varit verksam i betydande omfattning i företaget. Ett alternativ är att fåmansföretaget under samma tid haft en passiv minoritetägare med mer 30 % av andelarna i företaget. Efter det att tiden gått ut kan alltså - om alla villkor är uppfyllda, se 57 kap. inkomstskattelagen - andelarna säljas utan 3:12 beskattning. Det innebär att hela kapitalvinsten eller utdelningen tas upp i inkomstslaget kapital. Därav följer att skatten t.o.m. utgången av 2005 blir 30 %. I samband med att de nya 3:12 reglerna införs den 1 januari 2006 kommer det också nya regler för beskattning av andelar som varken är noterade eller kvalificerade 3:12 andelar. Sådana aktier kommer vanligtvis att beskattas med 25 %.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Ulf S
  sep 14, 2006

  Kan utdelning av ansamlade vinsmedel delas ut efter 5 år till 25% beskattning enl. de nya reglerna, om ägaren inte varit aktiv i bolaget under 5 år och därefter lägga ned bolaget? Var hittar man dessa nya "direktiv"och hur säkert är ett sådant upplägg?

  Ulf

 1. anon
  Clas Ramert
  sep 19, 2006

  Hej Ulf!

  Det är nog ganska vanligt förekommande att man så att säga lägger bolaget i "träda" under fem år. Det är dock viktigt att ta hjälp av expertis så att ägaren trots allt inte betraktas som "verksam i betydande omfattning" under femårsperioden.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB