En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 19 januari 2023

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss med förslag för att Sverige ska kunna tillämpa ett intäktstak för vissa elproducenter. Förslaget är en av EU:s åtgärder för att dämpa effekterna av energikrisen och innebär att vissa elproducenter tillfälligt ska betala en skatt på intäkter som överstiger en viss gräns.

EU:s energiministrar har enats om ett antal krisåtgärder för att dämpa effekterna av den pågående energikrisen, däribland ett intäktstak för vissa elproducenter. Det krävs dock kompletterande lagstiftning i Sverige. Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss med förslag för att kunna tillämpa ett intäktstak i Sverige från 1 mars 2023. Förslaget innebär bland annat:

det införs en ny, tillfällig, skatt på överintäkter från el
skatten ska tas ut på den del av elproducenternas realiserade intäkter som överstiger 1 957 kronor per megawattimme producerad el. Storleken på skatten föreslås vara 90 procent
lagen träder i kraft 1 mars 2023 och tillämpas på viss el som produceras från mars till och med juni 2023, lagen är alltså tillfällig och kommer inte att tillämpas retroaktivt
el från kraftproduktionsanläggningar under 1 MW omfattas inte av den nya lagen.

Förslaget bedöms stärka de offentliga finanserna med ca 150 miljoner kronor.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström