En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

 Pressmeddelande
 22 augusti 2014
 Finansdepartementet

Hongkong och Sverige har undertecknat avtal om informationsutbyte i skatteärenden

Sverige har den 22 augusti 2014 undertecknat ett avtal med Hongkong om utbyte av upplysningar i skatteärenden.

Avtalet gör det möjligt för Skatteverket att begära in upplysningar från Hongkong som innehas av banker och sekretessbelagd information om ägande i bl.a. bolag och truster. Avtalet kommer att lämnas till riksdagen för godkännande.

Avtalet är resultatet av ett pågående samnordiskt projekt i Nordiska ministerrådets regi och sedan 2007 har regeringen inom ramen för det nordiska projektet ingått 44 avtal. Avtalsnätet omfattar till exempel Gibraltar, Caymanöarna, Nederländska Antillerna, Liechtenstein, Panama och de brittiska kanalöarna. Sverige har även relevanta bestämmelser om informationsutbyte i skatteavtalen med andra länder med omfattande sekretesslagstiftning, t.ex. Schweiz, Österrike och Luxemburg.

Informationsutbytet enligt dessa avtal ger Skatteverket tillgång till bland annat bankinformation i utlandet och är därför viktiga för Skatteverkets kontrollmöjligheter. Avtalen har även en förebyggande effekt och är viktiga för viljan att göra så kallad frivillig rättelse, det vill säga att deklarera inkomster och tillgångar som tidigare utelämnats i deklarationen.

Kontakt
Caroline Karlsson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 80 13
072-744 23 30
Evin Khaffaf
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 40 23
070-283 95 97

Kristina Lind, departementssekreterare
Enheten för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor
08-405 27 38
070-629 36 09