En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag har försökt att titta på vad som gäller för holdingbolag i SV. men det man hittar på nätet är bara off-shorebolag.

Jag skall bli delägare i tre bolag inom det närmaste halvåret (svenska ab med verksamhet i sv) och har förstått att det är smidigare om holdingbolaget är ägare istället. Varför är det så? Hur kan man utnyttja detta på bästa sätt?

eller är det bättre att starta ett bolag i tex england?

Tacksam för utförligt svar
mvh
Jan

2 Kommentarer
 1. anon
  Inger Paulin
  jan 14, 2010

  Hej Janen,

  Holdingbolag är en term som har stor betydelse i bolagssektorn. Det finns två slag av holdingbolag: nationella holdingbolag och internationella holdingbolag. Nationella holdingbolag finns inom ett och samma land och har till syfte att kunna utjämna resultaten från olika bolag i koncernen - t ex kan överskott och underskott utjämnas med stöd av koncernbidrag.

  Internationellt gäller det att få ner källskatter på t.ex. utdelningar genom att utnyttja de bestämmelser i skatteavtalen som innebär nedsättning eller undanröjande av källskatter på t ex utdelningar, ränta och royalty.

  Du skall bli delägare i tre bolag. Om Du lägger dessa tre innehav av andelar i ett holdingbolag så kan en resultatutjämning äga rum genom de svenska koncernbidragsreglerna men bara om holdingbolaget äger mer än 90 procent av aktierna i dotterbolagen. Är aktierna onoterade så kan moderbolaget sälja aktierna i dotterbolaget utan att kapitalvinstbeskattas. Du som delägare i holdingbolaget beskattas för vinsten om Du tillgodogör Dig den privat i inkomstslagen tjänst och kapital om det är ett fåmansföretag.

  Reglerna är komplicerade. Du får gärna kontakta oss om Du bedömer att Du skulle vilja ha mer detaljerad rådgivning.

  Hälsningar Inger

 1. anon
  KochF
  jun 04, 2010

  Har du koll på hur ett utländskt bolag kommer att beskattas för royalty och utdelning sett från ett svenskt bolag?