En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej, vi jobbar med ett projekt om hur skattebetalarnas pengar fördelas i sverige. det har visat sig vara ganska svårt att få fram denna information, eftersom det verkar som att det inte är offentliga uppgifter. Vi skulle vilja veta ungefär hur mycket som går vart. Är det någon som har en ungefärlig uppfattning om detta så vore vi mycket tacksamma om ni kunde dela med er om denna information.

 tack på förhand

1 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  mar 09, 2008

  Så fördelas pengarna
  Budgetpropositionen är indelad i 27 olika utgiftsområden. Nedan hittar du hur statsbudgetens utgifter fördelar sig på de olika utgiftsområdena. I vänstermarginalen kan du läsa mer om respektive utgiftsområde och också om politikområden.
  Statsbudgetens utgifter (miljarder kronor)

   
  Utfall
  Prognos
  Prognos
  Utgiftsområde
  2006
  2007
  2008
  1 Rikets styrelse
  8,2 10,6 10,9
  2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
  11,8 11,3 11,2
  3 Skatt, tull och exekution
  9,0 9,4 9,4
  4 Rättsväsendet
  28,5 30,6 32,2
  5 Internationell samverkan
  1,4 1,5 1,7
  6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet
  43,8 45,7 44,7
  7 Internationellt bistånd
  25,9 26,0 27,7
  8 Migration
  7,9 5,8 6,2
  9 Hälsovård, sjukvård
  42,2 46,8 50,5
  10 Ekonom. trygghet vid sjukd.
  125,7 120,6 118,5
  11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
  45,0 43,8 42,9
  12 Ekonomisk trygghet för familj.
  60,1 61,6 66,7
  13 Arbetsmarknad
  68,3 61,7 61,8
  14 Arbetsliv
  1,2 1,4 1,2
  15 Studiestöd
  20,1 19,3 19,2
  16 Utbildning och universitetsforskning
  46,5 42,6 45,8
  17 Kultur, media, trossamfund och fritid
  9,6 10,0 10,1
  18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik
  8,7 6,3 2,2
  19 Regional utveckling
  3,3 3,0 3,5
  20 Allmän miljö- och naturvård
  4,8 4,4 4,7
  21 Energi
  1,6 2,5 2,9
  22 Kommunikationer
  31,1 44,5 36,2
  23 Jord-o skogsbruk,fiske med anslutande näringar
  21,0 17,3 17,2
  24 Näringsliv
  4,1 4,3 4,9
  25 Allmänna bidrag till kommuner
  60,2 73,0 64,5
  26 Statsskuldsräntor m.m.
  49,5 42,1 40,7
  27 Avgiften till EG-budgeten
  25,9 26,4 30,1
  Summa utgiftsområden
  765,5
  772,5
  767,6
  Totalt exklusive statsskuldsräntor
  716,1
  730,4
  726,9
  Ålderspensionssystemet utanför statsbudgeten
  179,1 188,2 201,1
  Takbegränsade utgifter
  895,2 918,6 928,0
  Budgeteringsmarginal
  11,8 19,4 29,0
  Utgiftstak för staten
  907
  938
  957

  Källa: Finansdepartementet   http://www.regeringen.se/sb/d/9469

  Det finns detaljerade uppgifter hos   www.scb.se