En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 07 juni 2022

Finansdepartementet remitterar i dag ett förslag för att effektivisera och modernisera reglerna om källskatt på utdelningar till utländska personer. Förslaget innebär bland annat att det införs nya krav på att lämna uppgifter på individnivå om den som är skattskyldig.

I huvudsak föreslås följande förändringar jämfört med den nuvarande kupongskattelagen:

Den nuvarande kupongskattelagen ersätts med en ny lag. Skatten ska kallas källskatt på utdelning. Liksom i dag är skattesatsen som utgångspunkt 30 procent på utdelningen. 
Det införs ett krav på att lämna uppgifter på individnivå i skattedeklarationen för att kunna få en reducerad skattesats direkt vid utdelningstillfället. Detta görs för att minska fusk och fel. En reducerad skattesats kan användas i de fall Sverige har ett skatteavtal med det andra landet som reglerar detta.
Källskatt på utdelning ska omfattas av bestämmelserna i lagen mot skatteflykt.
En aktör som benämns godkänd mellanhand ska kunna ta över ansvaret för att innehålla, redovisa och betala in källskatt på utdelning.

Förslaget bedöms öka statens intäkter med 210 miljoner kronor per år.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 och tillämpas från och med den 1 januari 2024.

Om källskatt på utdelning

Källskatt tas ut på utdelning på andelar i bland annat svenska aktiebolag och svenska värdepappersfonder och specialfonder som innehas av utländska företag och privatpersoner. Skattesatsen är som utgångspunkt 30 procent men kan vara reducerad om Sverige har skatteavtal med det andra landet. Källskatt på utdelning kallas enligt dagens regler kupongskatt.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio

Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg