En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej! Min fråga rör den föreslagna exitskatten och vad den innebär för mig som konsult med eget bolag, ifall man i framtiden skulle vilja flytta utomlands. Som jag förstår det innebär den att man vid utflyttningsdagen måste skatta på orealiserade inkomster, dvs utdelning från bolaget, som om man skulle sälja det på utflyttningsdagen, istället för att som idag kunna minimera skatten på olika sätt genom att exempelvis vänta ut den s.k. tioårsregeln. Jag undrar:

1. Innebär detta att man i de fall då bolaget är värt relativt mycket pengar blir beskattad i inkomstslaget tjänst utan möjlighet att "dela upp" utdelningen och skatta den som kapital, som man kan i dagsläget genom exempelvis 3:12 reglerna?

2. Beräknas värdet på företaget utifrån bolagets tillgångar på utflyttsdagen eller på "marknadsvärdet" inklusive eventuell värdeökning?

3. Det ska som jag förstår det finnas möjlighet att få beviljat anstånd. Vad innebär det att få anstånd på den här typen av skatt? Betyder det att man ändå kan ta ut pengarna ur bolaget som kapital enligt 3:12 reglerna och betala skatten efter hand?

3 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  feb 12, 2018

  Hej!

  Det är helt korrekta att tankarna med denna exitbeskattning är att Sverige ska få beskatta värdeuppgången vid en flytt utomlands.

  1. Av promemorian framgår det att vinst ska beräknas enligt de särskilda reglerna för kvalificerade andelar dvs upp till gränsbeloppet är effektiv skatt 20 procent, resterande delar beskattas i tjänst, dock max 100 inkomstbasbelopp.
  2. ”Försäljningspriset” ska vara marknadsvärdet. Hur denna värdering ska göras är man dock väldigt vag med. Man skriver att Skatteverket ska ta fram förslag till värderingsmetoder. Dock kommer det inte att finnas några schablonregler etc.
  3. Tanken med anståndet är att skatten ska betalas när man på något sätt avslutar bolaget. Här kommer dock finnas skillnader om man flyttar inom EES eller utanför.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  feb 13, 2018

  Jag råder dig att flytta detta år alternativt avvakta valet ! Om SAP flytta ! Ta dock in rådgivning innan flytt ! Själv så är jag med detta bolag ca 5 år efter tvist med SKV och flytt. Dom vet vad som gäller här. Planera nu om stora belopp och var redo att exekvera vid fel regering!

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  feb 13, 2018

  Jag tycker faktist att SE bör införa en exit tax CREDIT. Själv har jag lämnat och anser att de borde åtminstone ge mig eller mtt nya hemland ca 25 mn SEK. Minimum ! Exit CREDIT !

  <p>Mats</p>