En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Vilka är de skattemässiga implikationerna för säljaren av ett private equity ägt bolag som är registrerat i Sverige om bolagets a) inkråm säljs b) aktier säljs till ett aktiebolag i annat EU-land?

3 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  feb 20, 2006

  Hej Mirja!

  Det enkla svaret:

  a) Om inkråmet säljs, blir bolaget säljare och bolaget får betala eventuell skatt. Bolaget kan sedan använda pengarna för ny affärsverksamhet eller föra över pengarna till aktieägarna. I det senare fallet uppkommer vanligen skatt en gång till.

  b) Om aktierna i bolaget säljs, blir aktieägarna skattskyldiga.

  Det mer komplicerade svaret:

  Ofta är köparen mest intresserad av inkråm. Han kan då i de flesta länder få avdrag för värdeminskning baserat vad han betalt för tillgångarna. Värdeminskningsavdrag på aktier finns vanligtvis inte.

  Jag vet inte riktigt vad Du menar med att bolaget är "private equity ägt". Om det aktuella bolaget i sin tur ägs av ett annat svenskt bolag, anses innehavet vanligtvis vara näringsbetingat och om det dessutom inte uppfyller definitionen för skalbolag, så uppkommer ingen beskattning vid försäljning av aktierna.

  Om det är fråga om överlåtelse till ett företag som står nära, t.ex. ett koncernföretag, brukar man vid transaktioner inom Sverige göra överlåtelsen till anskaffningsvärdet. Då uppkommer ju ingen vinst. Detta godtas dock endast i vissa fall (inkomstskattelagen 23 och 53 kap.) Ett av många villkor  är att köparen är skattskyldig här inkomstslaget näringsverksamhet. EU-domstolen har dock i något fall underkänt de svenska reglerna för underprisöverlåtelser. Därmed skulle underprisöverlåtelser åtminstone i vissa fall kunna genomföras utan skattekonsekvenser om köparen är hemmahörande i annat EU-land.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  max
  feb 22, 2006

  Vår familj äger ett ab  som i  sin tur äger en stuga. vi har då i ett beslut bestämt oss för att sälja.

  Jag ser tre  sätt att gå vidare ett  likvidera bolaget  kostar de  nåt ???? vanlig försäljning  20% el 30% privat sådan när bolaget är upplöst..

  2 bolaget säljer fastigheten . I scenariot 1 betalar skatt  som bolag sedan betalar vi skatt när vi får ut  slantarna när vi har dom privat.. scenario 2 vi låter bilda ett holdinbolag nånstans med låg skatt

  peru var de nån som sa estland nån annan osv. Men hur pass process säkert är detta  de kostar..

  PÅ plus sidan de var ju en dom för inte så länge sedan .. Minus osäkerheten .

  Är de någon här som tror sig veta??????????????

  3  att  aktierna  säljs.  Inte troligt 

  Sedan en sak till såg att någon minister sa  att dom skulle böja sig för mögligheten att skjuta upp

  skatten även för  köpa hus utomlands då inom  EU när var de tänkt att de skulle bli så

  Max