En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Utredare ska se över skatteplanering inom fastighetsbranschen

Paketering av fastigheter innebär att säljare av en fastighet inte säljer fastigheten direkt utan i stället ”paketerar” fastigheten i ett aktiebolag och sedan säljer aktierna i bolaget. Genom att sälja fastigheten paketerad i ett aktiebolag minskar skattekostnaden för såväl säljaren som köparen. Fast egendom kan även i vissa fall förvärvas genom fastighetsbildningsåtgärder enbart i syfte att undkomma stämpelskatt.

- De öppningar som finns för skatteplanering genom paketering och förvärv via fastighetsbildningsåtgärder gör att det finns anledning att se över reglerna, säger finansminister Magdalena Andersson.

Regeringen har därför idag beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att se över vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet.

Utredaren ska bland annat:

• kartlägga och analysera den skattemässiga situationen för företag i fastighetsbranschen,
• undersöka de samhällsekonomiska effekterna av fastighetspaketering,
• lämna förslag på författningsändringar för att motverka paketering av fastigheter som ett skatteplaneringsverktyg,
• analysera om förvärv genom fastighetsbildningsåtgärder missbrukas för att undgå stämpelskatt och om det bedöms lämpligt, lämna förslag på lagändring.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2017.

Genvägar

• Dir.2015:62 Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet

Publicerad 11 juni 2015 · Uppdaterad 11 juni 2015