En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Regeringen arbetar vidare med bankskatt – går inte vidare med utredningsförslaget

Utredningen om skatt på finanssektorn har lämnat ett förslag som syftar till att minska skattefördelen för hela finanssektorn till följd av momsundantaget för finansiella tjänster. Regeringspartierna och Vänsterpartiet är överens om att i nuläget inte gå vidare med detta breda förslag. Arbetet fortsätter med ett förslag som minskar banksektorns skattefördel.

 Utredningen om skatt på finanssektorn överlämnade den 7 november 2016 sitt slutbetänkande med ett förslag som syftar till att minska den skatte­fördel som hela finanssektorn har till följd av momsundantaget för finansiella tjänster. Med utgångspunkt i en beräkning av statens skattebortfall uppskattar utredningen denna skattefördel till 19,1 miljarder kronor för finanssektorn som helhet år 2018. Betänkandet remitterades den 15 november 2016.

Nu har utredningens förslag beretts i Regeringskansliet. Regeringens ambition har varit att säkerställa ett större bidrag från banksektorn till det gemensamma. I processen har det framkommit att förslaget skulle kunna få konsekvenser för bl.a. de ömsesidiga livbolagen och den snabbväxande finansiella tekniksektorn som inte var avsedda. Regeringen kommer därför inte att gå vidare med förslaget. I stället kommer regeringen se över möjligheterna till en renodlad bankskatt som minskar banksektorns skattefördel. Enbart storbankerna gjorde 2016 en samlad vinst på över 80 miljarder kronor efter skatt. Regeringen och Vänsterpartiet är överens om gå vidare med ett förslag på en sådan skatt som är förenlig med EU-rätten när det är färdigberett. Regeringen kommer då ta ett samlat grepp på beskattningen av finanssektorn.

Läs mer:

Slutbetänkande från utredningen: Skatt på finansiell verksamhet, SOU 2016:76

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 072-543 84 87  
e-post till Fredrik Kornebäck, via registrator

Mikaela Sonnerby
Departementssekreterare, Skatte- och tullavdelningen 
Telefon 08-405 37 22   
e-post till Mikaela Sonnerby, via registrator

Peter Höglund
Departementssekreterare, Skatte- och tullavdelningen
e-post till Peter Höglund, via registrator

Publicerad 24 februari 2017 · Uppdaterad 24 februari 2017