En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej, konstaterat att "medicinskt betingad fotvård" är momsfri men.... även en utövare som är legitimerad som "medicinsk fotvårdare" utför ju sannolikt ett antal behandlingar som egentligen inte är medicinskt betingade utan mera av "allmän typ".

Frågan är om all hennes verksamhet är momsfri eller hon måste dela upp "patienterna" i olika momskategorier. Behöver de "medicinskt betingade" någon form av remiss från lähare el.dyl???

Tacksam för svar/synpunkter

Inglei

1 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  feb 13, 2011

  Det är i första hand personer med godkänd legitimation som kan utföra eller remittera till momsfri fotvård.

  Men det finns i Skatteverkets momshandledning en öppning för att subjektivt bedömd "medicinskt betingad fotvård" kan vara momsbefriad.

  25.2.6 Medicinskt betingad fotvård

  Enligt 3 kap. 5 § 3 st. ML jämställs med sjukvård medicinskt
  betingad fotvård. Begreppet medicinskt betingad fotvård i ML
  är inte detsamma som medicinsk fotvård. Det senare begreppet
  används inom hälso- och sjukvården där definitionen är
  snävare än ML:s definition.
  Den fotvård som omfattas av skattefrihet enligt ML:s begrepp
  medicinskt betingad fotvård är fotvård som utförs efter
  indikation som motiverar särskilda fotvårdsinsatser. Det är fotvård som är föranledd av fotåkomma eller som ges på grund av nedsatta kroppsfunktioner i övrigt, t.ex. till äldre eller sjuka personer med svårighet att böja sig eller kraftlöshet i händerna som omöjliggör egen fotvård. Fotvård som skönhetsvård eller för att öka det allmänna välbefinnandet är däremot inte medicinskt betingad fotvård

  ML 3 kap 5 §

  5 § Med sjukvård förstås åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda eller behandla sjukdomar, kroppsfel och skador samt vård vid barnsbörd,- om åtgärderna vidtas vid sjukhus eller någon annan inrättning som drivs av det allmänna eller, inom enskild verksamhet, vid inrättningar för sluten vård, eller
  - om åtgärderna annars vidtas av någon med särskild legitimation att utöva yrke inom sjukvården.

  Med sjukvård förstås även sjuktransporter som utförs med transportmedel som är särskilt inrättade för sådana transporter.
  Med sjukvård jämställs medicinskt betingad fotvård. Lag (1996:794).

  De olika godkända yrkeslegitimationer som momslagen mm förtecknar har vi tagit upp i tidigare trådar:

  http://www.skatter.se/index.php?q=node/3446

  http://www.skatter.se/index.php?q=node/3143

  http://www.skatter.se/index.php?q=node/3671