En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Ett befintligt företag med datorer till samtliga anställda (10 datorer) behöver köpa in ett par nya datorer (de gamla är ej fullt avskrivna än). Ponera att företaget köper in 3 st datorer till ett värde som tillsammans överstiger ett halvt prisbasbelopp, anses detta som ett naturligt samband eller ej? Vill kunna direktavskriva inköpet.

1 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  sep 16, 2010

  Man kan eventuellt sluta sig till efter din beskrivning att personaldatorerna kan klassificeras som "3 års inventarier" och därmed få kostnadsföras direkt oberoende av inköpskostnaden.

  Praxis innebär att inventarier som kan antas ha en ekonomisk livslängd om högst 3 år i allmänhet inte aktiveras och därmed inte blir föremål för avskrivningar utan kostnadsförs i sin helhet i samband med anskaffningen. Detsamma gäller inventarier av mindre värde. Denna praxis har
  inte sitt ursprung i redovisningslagstiftning eller -normering utan härrör från skattelagstiftningen och uttolkningen av denna.