En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

I ett “Föreläggande” från Skatteverket var jag nyligen uppmanad att lämna
inkomstdeklaration avseende inkomståret 2005. Under de senaste inkomståren har
jag varit maskinellt 0-taxerad eftersom jag inte har arbetat eller haft annan
inkomst eller bidrag från maka, försäkringskassan, CSN, eller andra myndigheter
som förklarar hur jag försörjer mig. Följaktligen lämnade jag
inkomstdeklaration var jag deklarerade en inkomst av 0 Kr.

Vad som sedan följde var en “Förfrågan”: “Skatteverket utreder personer med låga inkomster under inkomståret 2005”. En sammanställning
av mina kontanta inkomster (0 Kr) (kontantberäkning) var inkluderad och de “önskar
svar på hur jag täckte mina privata levnadskostnader under 2005. “förklara hur du kunnat betala dina
levnadskostnader under år 2005.”

 Till förfrågan svarade jag följande:

“xxx xxx,

Som svar till förfrågan (referensnummer: xxx) vill jag påpeka att jag har
uppburit försörjningsstöd från anhöriga för att täcka privata levnadskostnader
under 2005.

Kontakta mig gärna om du har ytterligare frågor jag kan
besvara.

Med Vänlig Hälsning,

xxx xxx”

 Som svar till ovanstående svarade handläggaren
på Skatteverket:


xxx xxx

Enligt ditt svar har du fått försörjningsstöd från anhöriga under 2005.
Var vänlig styrk med intyg, vem som har bistått med detta försörjningsstöd
(personliga levnadskostnader, hyreskostnad mm).

Med vänlig hälsning

xxx xxx”

Som svar till ovanstående email från handläggaren
på Skatteverket svarade jag följande:

 

xxx
xxx,

 

Som
svar till förfrågan (referensnummer: xxx) beträffande utlämnande av personliga
uppgifter om min bidragsgivare och intyg av försörjningsstöd under 2005 har
personen ifråga valt att förbli anonym. Av respekt för min bidragsgivare kan
jag inte lämna ut efterfrågade uppgifter.  

Med vänlig hälsning

xxx xxx”

Som svar till ovanstående svarade handläggaren
på Skatteverket:

xxx xxx

Angående ditt svar daterar xxxxxx,
så finns det fortfarande frågor om hur du kunnat försörja dig under år 2005. Det svar du lämnade redogjorde inte närmare
för omständigheterna om ditt försörjningsstöd. Du har inte kunnat visa att du
har haft medel till din försörjning, för att kunna utreda detta ärende ombeds
du att inkomma med handlingar som visar att du mottagit försörjningsstöd ex.
kontoutdrag, intyg mm.

Hälsn
Skatteverket
xxx xxx”

 
Min fråga är:
1) Vilka lagstadgade skyldigheter har enskilda individer att styrka hur de
försörjer sig?
Styrkning I form
av kontoutdrag, intyg samt namn adress och personnummer av personen som har
bistått med mitt ”försörjningsstöd utan motprestation” (bidrag, gåvor, julkapps
och födelsedagspengar) ? Jag lämnade deklaration enligt deras föreläggande -
vilka ytterligare skyldigheter har en privatperson? Och vem har I detta fall bevisbördan?
Har jag verkligen en skyldighet att bevisa och styrka med intyg hur jag
försörjer mig? Och hur gör hemmafruar? Är de tvungna att visa intyg hur de
försörjer sig? I förfrågan från Skatteverket fanns inga referenser till
skattelagar utan det var en "önskan av svar".

 
2) Vad är konsekvenserna om man inte styrker hur
man försörjer sig?

 Mitt fall är intressant eftersom arvs-
och gåvoskatten är borta sedan den 1 januari 2005. Det är fritt fram att ge
gåvor till vem man som helst oavsett belopp utan att man är skyldig att
upprätta gåvobrev, gåvodeklarera samt att betala gåvoskatt. Du kan ge en miljon
till ditt barn om du vill.

 
Från Skatteverket.se:

”Gåvohandlingar / Gåvodeklarationer
Skatteverket vill fästa uppmärksamheten på att arvs- och
gåvoskatten har slopats fr.o.m. den 1 januari 2005. För gåvoskattens
vidkommande innebär det att vid gåvotransaktioner behöver gåvotagaren inte
upprätta någon gåvodeklaration. Då en gåvohandling upprättas fr.o.m. den 1 januari 2005 ska
gåvohandlingen inte skickas till Skatteverket för registrering. Skatteverket
för inte något register över gåvohandlingar.”

 
Tacksam för svar.

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  aug 14, 2007

  Hej Lasse!

  Om Du inte ger tillfredsställande svar, finns det risk att Du blir extremt noga kontrollerad och därefter kanske skönstaxerad.

  Hälsningar/Clas

  http://www.ramert.se

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB