En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

1. Kammarrätten i Göteborg har den 30 april 2015 meddelat en dom avseende internprissättning för utförda tjänster inom forskning och utveckling.

2. Målet tar upp flera intressanta frågeställningar, såsom avtalets innehåll mellan koncernbolagen och relevant tidpunkt för att avgöra om avtalet är marknadsmässigt, den typ av FoU-tjänster som det svenska bolaget utför, huruvida fråga är om kvalificerad eller mindre kvalificerad nivå på FoU-tjänsterna, riskfördelningen mellan parterna, gjorda jämförbarhetsanalyser och deras tillämplighet.

3. Kammarrätten konstaterar efter gjord analys att trots att tillämpat vinstpåslag (3%) förefaller lågt kan Skatteverket inte anses ha gjort sannolikt att det finns en prisavvikelse jämfört med om tjänsterna hade utförts för en oberoende näringsidkare. Kammarrätten upphäver därmed förvaltningsrättens dom och Skatteverkets beslut att höja bolagets inkomst och att påföra skattetillägg.

4. Jag tycker att utgången i kammarrätten blev helt korrekt och att bolagets processföring är mycket bra. Huruvida Skatteverket överväger att söka prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen är obekant, men för egen del bedömer jag att i sådant fall kommer prövningstillstånd inte att beviljas.

 

Mikael Sjöö

Skattepunkten AB