En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Ägaren (100%) i ett byggföretag vill, via ett optionsavtal, sälja 10% av aktierna till VD:n efter genomförda 3 år i företaget till 1:-/st. Aktievärdet är idag 1000:-/st. 

Frågor:

1. Ett optionsavtal kommer att upprättas, skall det registreras hos Bolagsverket?

2. Vilka skattemässiga konsekvenser får det för ägaren resp. köparen? 

 

 

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Inger Paulin
  mar 31, 2010

  Hej Carl H,

  På de uppgifter Du har lämnat antar jag att den option som Din VD erhåller är en s.k. personaloption. Optionsavtalet (mellan bolaget och den anställde) behöver inte registreras hos Bolagsverket (möjligen kan det finnas relger för börsnoterade bolag men det låter jag vara osagt).

  De skattemässiga konsekvenserna för optionshavaren är att han beskattas som inkomst av tjänst när han utnyttjar optionen för skillnaden mellan 0 och marknadsvärdet på aktien vid denna tidpunkt. Arbetsgivaren har en lönekostnad och får betala sociala avgifter på samma belopp.

  Några konsekvenser för ägaren kan jag inte se.

  Vänligen/Inger