En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag jobbar med ett aktiebolag (företag A), vars verksamhet är att inneha aktier i andra företag. De vill göra ett aktieägartillskott till ett helägt nystartat dotterbolag (företag B). Detta bolag bedriver näringsverksamhet.

Mest fördelaktigt vore väl ett ovillkorat aktieägartillskott. Om jag inte missminner mig kan ägaren (företag A) ta upp detta aktieägartillskott som en förlust i sin skatteberäkning om dotterbolaget skulle gå i konkurs. Och det gäller väl inte om det är ett villkorat aktieägartillskott.

Hur blir det med utdelningen mellan dessa bolag. Kan dotterbolaget (företag B) lämna en skattefri utdelning till ägaren (företag A)?

1 Kommentarer
  1. anon
    foulinvestor
    mar 29, 2012

    som jag har förstått det så är väll både utdelning och vinst vid försäljnings av näringsbetingade andelar skattefri i moderbolag. Så länge det är onoterat bolag så brukar även väldigt små andelar räknas som näringsbetingade ovaset om de är i helt skild branscher. I och med att de är skattefri utdelning och vinst kan man inte dra av förlust.

    Så för en fysiker så spelar det roll om det är vilkorat och villkorat. För ägarbolag spelar det inte längre någon roll. För själva bolaget som får det aktieägartillskott gör man inte någon skilnad heller på vilkorat eller ovilkorat. De man binder med vilkorat är inte bolaget i sig utan andra aktieägare och styrelse och ledning.