En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Trött på livförsäkringsbolagen?

Efter alla skandaler i Skandia och Länsförsäkringar m.m. kanske det är dags att själv ta ett fast tag om penningpåsen? Att bilda en egen pensionsstiftelse för företaget är ett gammalt, men tyvärr bortglömt alternativ. Det är ett enkelt sätt lösa pensionsproblematiken i företagets egen regi utan inblandning av försäkringsbolag.

Pensionsstiftelser regleras i tryggandelagen från 1967. De registreras hos länsstyrelsen och står under dess tillsyn. Pensionsavtal mellan företaget och dess anställda tryggas genom att företaget för över pengar till pensionsstiftelsen. Stiftelsens styrelse placerar pengarna för att få bästa möjliga avkastning utan att för den skull ta stora risker. I stiftelsens stadgar regleras bl.a. vilken personal som omfattas av stiftelsens ändamål. De som omfattas av stiftelsens ändamål får tillsamman med företaget utse styrelse. För att undvika att personalen i gemen får inblick i ledningens pensionsförhållanden bildas ofta en särskild stiftelse för ledningen. Styrelsen bestämmer själv inom vida ramar vilka investeringar som skall göras.

Tryggandelagen och tillsynsmyndigheten innebär inga stora begränsningar. Vanligtvis inköps aktier eller aktiefonder. Styrelsen gör omplaceringar när den finner lämpligt. Företaget och de som omfattas av stiftelsens ändamål har alltså själva full kontroll över pensionspengarna! Om det blir överskott i pensionsstiftelsen, kan överskottet användas för att höja pensionerna eller för att trygga nya pensionslöften till anställda. Det har t.ex. varit vanligt på större företag att överskott använts till avgångspensioneringar.

Överföringar till pensionsstiftelser och pensionspremier till livförsäkringsbolag är i princip likställda när det gäller avdrag vid taxeringen. En fördel med pensionsstiftelse är att företaget kan skapa en obeskattad reserv på upp till 25 % av pensionsåtagandet.

Om man tröttnar på stiftelsen, är enkelt att ändra sig och köpa pensionsförsäkringar för pengarna. Även på många andra sätt är pensionsstiftelse ett mycket flexibelt finansiellt instrument, t.ex. vid generationsskiften. Pensionsstiftelse passar såväl stora som små företag.

___________________________________________________________

Om Du inte redan är inloggad, logga in eller bli medlem för att  skriva kommentarer!