En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Så då var det beslutat:

 


Riksdagen sade ja till regeringens proposition (Avskaffad statlig fastighetsskatt, m.m. Prop. 2007/08:27) den 17 december 2007. Läs hela proppen här: http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/09/11/13/6bbc8e82.pdf Jag tycker att det varit otydligt i media att beslutet är fattat även om det inte var oväntat!

Nu till mitt exempel och frågan vad är bäst i följande exempel;

Bostadsrätt, avyttrad 2007:

Inköpspris:                                     800 000

Försäljningspris:                            1 500 000

Mäklare o renoveringskostnader          70 000

Vinst efter avdragna kostnader          630 000

Skatt 20%                                       138 600

 

 

1. Har jag räknat rätt ovan?

2. Detta tas väl upp i 2008 års deklaration? Om jag skulle betala skatten, NÄR ska den då betalas? Är det som "restskatt" år 2009?

3. Om jag köper en ny bostad för 1 500 000 eller mer så får jag väl uppskov på hela beloppet (?). Är det "skattebeloppet" i exemplet ovan 138 600 som det utgår en årlig ränta på? (För det är väl inte på vinsten?). Vad blir den årliga räntan? 0,005x138600=693?

4. Är det i så fall bäst att skatta vinsten eller betala årlig "ränta". Om det är bäst att skatta vinsten, NÄR gör jag i så fall det?

 

 

Jag är oerhört tacksam om ni har möjlighet att besvara frågorna ovan! Jag har läst på och följt debatten men det är så mycket som är luddigt och oklart att jag inte blir klok på reglerna. Tusen tack på förhand!

P.S Min sambo har också sålt en bostadsrätt med liknande siffror, men vi skattar väl var för sig så det har väl ingen inverkan på ovanstående exempel?  D.S

13 Kommentarer
 1. anon
  bjornwahlsten
  dec 30, 2007

  Köp en bostad utanför Sverige! Flyttar man ut från Sverige slipper man betala uppskovsräntan

 1. anon
  Ulf Bjarme
  dec 30, 2007

  3. Om jag köper en ny bostad för 1 500 000 eller mer så får jag väl uppskov på hela beloppet (?). Är det "skattebeloppet" i exemplet ovan 138 600 som det utgår en årlig ränta på? (För det är väl inte på vinsten?). Vad blir den årliga räntan? 0,005x138600=693?

  Avgiften är 0,5 % av uppskovsbeloppet/år (630000x0,5%=3150 kr).

 1. anon
  Ulf Bjarme
  dec 30, 2007

  Clas har skrivit en bra kommentar om detta:

  Hej KH m.fl.!

  Kapitalvinstskatten blir 22 % av allt att döma. Och så blir det en ränteskatt på uppskovsbeloppen om 0,5 %. Det innebär, räknat på själva skatten en ränta på c:a 2,5 %. Om man sedan tar hänsyn till att denna ränta inte är avdragsgill rör det sig om c:a 3,5 %. OM man skall jämföra med bankränta bör man alltså tänka c:a 3,5 %. Eftersom en sådan ränta kommer att minska rörligheten på arbetsmarknaden högst avsevärt är det min tro att ränta på uppskovsbelopp inte kommer att kunna upprätthållas på denna nivå i längden. Ny lag om ett år?

  Hälsningar/Clas

  http://www.ramert.se

 1. anon
  Clas Ramert
  dec 31, 2007

  Hej Anna!

  1. Där Du skrivit 20 % skall det vara 22 % (men Du har räknat rätt).
  2. Du kan kan kalla det kvarskatt, ja. Den betalas i slutet av 2008 eller i början av 2009. Om Du vill slippa betala ränta till staten måste Du betala senast 12 februari 2008. Du kan i för sig då låta bli betala in de sista 20,000 kronorna och i stället betala dem i någon gång i maj 2008 (jag kommer just nu inte ihåg exakt).
  3. Du får uppskov med hela beloppet (om övriga villkor är uppfyllda). Den särskilda skatten på uppskovet, "räntan" beräknas som 0,5 % av vinsten - inte skatten.
  4. Om alternativet är att betala skatten och låna i bank till den, så är det för närvarande något mer förmånligt att begära uppskov. När skatten skall betalas - se punkt 2 ovan!

  Hälsningar/Clas

  http://www.ramert.se

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Ulf Bjarme
  dec 31, 2007

  Reavinstskatten för försäljningar av fastigheter som skett under 2007 beräknas efter de tidigare reglerna varvid kapitalskatten blir 20 %  (2/3x30%).

 1. anon
  AnnaK
  jan 03, 2008

  Hej igen!
  Tack för snabb återkoppling! Men nu är jag ännu mer confused! För att göra det ännu mer rörigt hade jag ju själv krånglat till det och räknat på 22% men skrivit 20%.

  Kapitalvinstskatt:
  Clas du skriver att det är 22% som gäller, sedan skriver UlfBjarme att det är 20% som gäller. Inte konstigt att man blir förvirrad  :-)  Jag har letat igenom proppen men kan inte hitta svaret där, var hittar ni svaret eller var sjutton kan man hitta vad som gäller?

  "Ränta" på vinst eller skatt?
  Clas du skriver att "Den särskilda skatten på uppskovet, "räntan" beräknas som 0,5 % av vinsten - inte skatten". Varför är det så? Om man försöker tänka logiskt (även om hela jäkla förslaget är ologiskt) borde väl jag betala ränta på det belopp jag lånar av staten och detta belopp är väl den skatt jag inte betalar in. Alltså borde räntan baseras på skatten, väl? Så här står det i proppen: Den som har ett uppskovsbelopp enligt 47 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) ska från och med 2009 års taxering erlägga ränta för den latenta skattekredit som uppskovsbeloppet i praktiken innefattar. (s120) Även här tolkar jag det som 0,5% av skatten?

  Vi har ännu inte köpt någon ersättningsbostad och kommer högst troligt att köpa en ersättningsbostad som är billigare, det vill säga vi kommer i alla fall att vara tvungna att betala en del av skatten. Om vi inte betalar in denna senast 12 feb får vi mao ränta. Vi behöver alltså göra en ordentliga kalkyl på vad det innebär för oss, men det är ju svårt när reglerna är så luddiga. Vi är därför oerhört tacksamma för hjälp! Tack på förhand!

 1. anon
  jenny
  jan 12, 2008

  Så länge jag har en uppskjuten skatteskuld utgår alltså en ränta på HELA VINSTEN?

  Om jag betalar hela skatteskulden (22%) av vinsten, utgår fortfarande ränta på resten av beloppet?

  Jag sålde min lägenhet november 2006. Gjorde då en vinst på 3.000.000. Lade in hela summan samt lite till i en ny lägenhet. Har alltså skjutit upp en skatt på 660.000.

  Nu vill skattemyndigheten alltså ha 0,5% på hela vinsten inkl den uppskjutna skatteskulden?

  Dvs 15.000:-/år.

  Om jag tar ett banklån och betalar av de 660.000:-, kommer man fortfarande att kräva 0,5%

  ränta på de resterande 2.340.000? Eller är jag "fri" då?

  Vad händer om jag betalar av 600.000 och fortfarande har en liten skatteskuld kvar? Tar man

  fortfarande 0,5% ränta på hela vinsten? 

  Stämmer det att skatten är retroaktiv? Vad innebär det i mitt fall? 

  Detta är helt obegripligt för vanligt folk. Jag ser ingen logik...

  MYCKET tacksam för hjälp att bena upp begreppen här.

  Vänliga Hälsningar

  Jenny 

   

   

   

   

   

   

 1. anon
  AnnaK
  jan 15, 2008

  Reglerna är både ologiska och obegripliga! Om jag förstått det hela rätt gäller att :
  Uppskovet beläggs med en avgift, som beräknas som 0,5% av hela vinsten (alltså inte 0,5% av skatten). Säg att jag får fullt uppskov och ska betala uppskovsräntan, då är avgiften: 0,5 % x Vinsten

  Varför är det på vinsten denna avgift / skatt beräknas? Det är ju inte vinsten jag lånar från staten, det är ju skatten som jag lånar? Jag förstår inte!  

  Vidare undrar jag det som Jenny skriver och som jag också funderat på. Om jag inte skulle få fullt uppskov på grund av en billigare ersättningsbostad, ska jag fortsätta betala 0,5% på vinsten då?

  Tacksam för ytterligare förklaringar! Och framförallt, vart kan man läsa mer om detta? Jag har letat på skattemyndigheternas hemsida och kan inte hitta något där.

 1. anon
  AnnaK
  jan 16, 2008

  Är det själva vinsten eller skatten på vinsten?

  Tack på förhand!

  Tack också för länken. Jag har läst dokumentet förut och blir inte klokare för det. Exempelvis: "Om ersättningsbostaden är billigare än ursprungsbostaden ska dessutom det belopp för vilket uppskov inte medges beräknas på ett annat sätt." Men HUR? Det står inte? Någon som fattar? 

 1. anon
  Ulf Bjarme
  jan 16, 2008

  Vad förstår du inte?

  Kapitalvinstskatten på avyttring av privatbostäder har höjts från 20 procent av vinsten till 22 procent av vinsten. Vidare har skett ett antal förändringar i systemet med uppskov med beskattning av kapitalvinst vid avyttring av privatbostad.
   
  Uppskovsbelopp ska återföras när en bostad övergår till någon annan genom arv, testamente, gåva eller bodelning. Undantag har gjorts för övergångar i form av arv eller testamente till make, sambo eller hemmavarande barn under 18 år, samt bodelning med anledning av att ett äktenskap eller ett samboförhållande upphör eller att maken eller sambon dör.
   
  Ett tak har införts för hur stort ett uppskovsbelopp kan bli. Ett uppskovsbelopp ska vid avyttring av en privatbostad från och med den 1 januari 2008 inte kunna bli större än 1,6 miljoner kr. Vidare har metoden för beräkning av uppskovsbeloppets storlek vid förvärv av billigare ersättningsbostad ändrats. Den förut gällande beräkningsmetoden, där uppskovsbeloppet beräknats som så stor del av kapitalvinsten som ersättningen för ersättningsbostaden utgjort av ersättningen för ursprungsbostaden, har slopats. Uppskovsbeloppet ska i stället beräknas som kapitalvinsten minskad med skillnaden mellan ersättningen för ursprungsbostaden och ersättningen för ersättningsbostaden. Ändringen kan illustreras med följande exempel.
   
  X avyttrar en bostad för 1 000 000 kr och gör en kapitalvinst om 300 000 kr. X förvärvar därefter en ersättningsbostad för 800 000 kr. Med tidigare regler kunde X få ett uppskovsbelopp om 300 000 x (800 000/1 000 000) = 240 000 kr. Den omedelbart till beskattning förda vinsten blev då 60 000 kr. De nu införda reglerna innebär i stället att skillnaden mellan priset på ursprungsbostaden och priset på ersättningsbostaden tas upp till beskattning omedelbart. I exemplet innebär detta att 200 000 kr tas upp till beskattning omedelbart medan uppskovet uppgår till 100 000 kr.
   
  Uppskovsbelopp räntebeläggs med motsvarande 0,5 procent av uppskovsbeloppet. Vid den nu gällande kapitalvinstskatten på 22 procent motsvarar detta en effektiv icke avdragsgill ränta på knappt 2,3 procent av den latenta skattekredit som uppskovsbeloppet innebär. Räntan tas ut genom att en särskild schablonintäkt på 1,67 procent av uppskovsbeloppet tas upp i inkomstslaget kapital och beskattas med den normala kapitalskattesatsen, dvs. 30 procent.

  Genom riksdagsbeslutet har också ett antal ändringar gjorts av tidigare gällande specialregler på fastighetsskatteområdet. Bland annat har fastighetsskatten för vattenkraftverk höjts från 1,7 procent till 2,2 procent av taxeringsvärdet.
   
  De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången vid 2009 års taxering.

 1. anon
  AnnaK
  jan 22, 2008

  Hej igen,

  Tack Ulf, för ytterligare svar. Det är säkert lätt som en plätt att förstå när man förstår :-) Men inte om man inte gör det! Jag ska skriva mina kompletterande frågor numrerat nedan och hoppas du har möjlighet att svara:

  1. Du skrev i ett inlägg "Reavinstskatten för försäljningar av fastigheter som skett under 2007 beräknas efter de tidigare reglerna varvid kapitalskatten blir 20 %  (2/3x30%)"
  Innebär det att jag som sålt under 2007 får en skatt på 20%? Eller är det endast om jag skattar under 2007 som jag får en skatt på 20%?

  2A. Är vinsten det som kallas uppskovsbeloppet?
  2B. Resonemanget har ju varit, om jag förstått det hela rätt, att om man får uppskov så "lånar man pengar" av staten och då är det rimligt att betala en "låneränta" på detta belopp. Men det belopp man lånar är väl ändå skatten på vinsten? Inte själva vinsten? Detta förvirrar mig!

  3. Bra förklaring gällande ersättningsbostad!!! Tack! Innebär det i ditt exempel att den ränta på 0,5% som ska betalas årligen är 0,5% av resterande uppskovsbelopp alltså:
  Försäljning 1 000 000 kr, Kapitalvinst 300 000 kr, Ny bostad 800 000 kr
  Beskattning direkt: 1 000 000 kr – 800 000 kr = 200 000kr
  Uppskov (Kapitalvinst-Beskattning direkt) 300 000–200 000 kr = 100 000
  Uppskovsränta: 100 000 kr x 0,5%

  4. I ett tidigare inlägg svarade Claes på min fråga om när skatten ska betalas för min del som sålt under 2007. Han svarade: "Den betalas i slutet av 2008 eller i början av 2009. Om Du vill slippa betala ränta till staten måste Du betala senast 12 februari 2008. Du kan i för sig då låta bli betala in de sista 20,000 kronorna och i stället betala dem i någon gång i maj 2008 (jag kommer just nu inte ihåg exakt)"

  Hur mycket ska jag betala in för att slippa denna ränta och hur mycket är räntan på om jag inte betalar in? Eller hur beräknas den? Avyttrat bostad för 1 500 000 kr, kapitalvinst 630 000 kr, ännu ej köpt ersättningsbostad.

  Tack på förhand!

 1. anon
  Ulf Bjarme
  jan 23, 2008

  Då reglerna ännu inte är prövade är vi alla noviser och vi får se vad som kommer att gälla i alla enskildheter. Det kan mycket väl bli så att denna lösning blir högst tillfällig.

  1. Du ska redovisa en försäljning som skett 2007 enligt de tidigare reglerna. Om du väljer att beskatta reavinsten nu och inte begär något uppskov får du betala 20 % i skatt av vinsten.
  2. Uppskovsbeloppet är den del av vinsten som du kan och begär att få uppskov med. Om man sätter avgiften till 0,5 % av upskovsbeloppet USB eller till 2,3 % av den skatt man fått uppskov med är ju samma sak med olika ord.  0,005xUSB=0,23x0,22xUSB            
  3. I detta fall kan man få uppskov med (enligt de äldre reglerna) 80%x300000=240000 kr, vilket kommer att avgiftsbeläggas i deklarationen för 2008 års inkomster med 1200 kr.
  4. Har du gjort en kapitalvinst på 630´ blir skatten 126´ Allt över 20´som kvarstår efter den 12 februari 2008 räntebeläggs. Lämpligt kan vara att betala in 107000 kr nu och de resterande 19000 innan den3 maj. Skatteverket har knutit kostnadsräntan till basräntan f. n. 4 % och den beräknas i detta fall från den 4 maj 2007.