En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/13462/a/153905

Pressmeddelande
15 oktober 2010
Finansdepartementet

Anders Borg deltar i EU-möten för att diskutera stärkt budgetdisciplin

Måndagen den 18 oktober deltar finansminister Anders Borg i Herman van Rompuys sista Task Force-möte som äger rum i Luxemburg. Gruppen ska då diskutera den slutrapport som ska presenteras för Europeiska rådet. Bland innehållet finns förslag på hur budgetdisciplinen i EU kan förstärkas.

- Det är viktigt att vi nu enas om konkreta steg för att stärka den
ekonomisk-politiska samordningen i EU. På så vis kan vi stå bättre rustade för att hantera kommande kriser, säger finansminister Anders Borg.

Dagen efter, tisdagen den 19 oktober, träffar Anders Borg sina europeiska
finansministerkollegor i Ekofinrådet. En uppgift vid det mötet blir att nå en överenskommelse om ökat samarbete och informationsutbyte mellan medlemsstaternas skattemyndigheter för att underlätta en korrekt beskattning.

I anslutning till dessa möten planeras två pressträffar. Den första äger rum cirka klockan 17.00 på måndagen, medan den andra planeras till cirka klockan 13.00 på tisdagen. Båda pressträffarna kommer att äga rum i det svenska pressrummet i Centre de Conférence Kiem på rue Carlo Hemmer.

Kontakt:
Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 37 80
072-225 45 47

Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget, EU
Statsråd: Anders Borg