En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej.

 Jag har ett moderbolag och ett dotterbolag. Moderbolaget förvaltar aktierna i dotterbolaget och bedriver ingen övrig verksamhet. Jag vill "gömma" mina tillgångar i moderbolaget. I dotterbolaget har jag en aktiepost till bokfört värde om 11 mnkr och marknadsvärde 20 mnkr. Denna aktiepost som ligger som kortfristiga placeringar i dotterbolaget vill jag flytta till moderbolaget i form av utdelning. Min fråga. Kan jag flytta över denna till bokfört värde eller måste det ske till marknadsvärde?

 

Mvh Fredrik

2 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  sep 29, 2010

  Hej Fredrik!

  Tyvärr blir det uttagsbeskattning i en sådan här situation. Det innebär att dotterbolaget får skatta för skillnaden mellan marknadsvärdet och anskaffningsutgiften med 26,3 % (den vanliga bolagsskatten numera).

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Clas Ramert
  okt 01, 2010

  Hej igen, Fredrik!

  Mitt ursprungliga svar innehåller huvudregeln. Och, som Du förstår, går det fort när vi svarar gratis på forumfrågorna. En uppmärksam läsare har påpekat att om det finns koncernbidragsmöjlighet borde det kunna gå att göra en underprisöverlåtelse. Det finns nämligen vissa undantag från uttagsbeskattning  i 23 kapitlet inkomstskattelagen. Om villkoren där är uppfyllda kan en överlåtelse ske till underpris. Observera dock att en börsportfölj förmodligen inte kan anses vara en verksamhetsgren. Men om koncernbidragsmöjlighet finns eller hela verksamheten överlåts, kanske detta skulle kunna fungera (dvs. om börsportföljen är hela verksamheten i dotterbolaget). Det krävs dock t.ex. att moderbolaget inte har några underskottsavdrag för då måste man avstå frän dem. Man måste gå igenom samtliga villkor innan man gör en sådan här transaktion. Vi kan hjälpa till med att gå igenom alla villkor.

  Hälsningar/Clas

  Skattepunkten AB

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB