En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Om ett företag har 12 anställda och deras chef vill ge dem rikskuponger, är det avdragsgiltig för företaget?  Kan företaget minska på vinsten m att köpa dessa till deras personal? Måste personalen skatta för det? Hur ofta brukar man köpa såna till de anställda? Är det normalt att ge dem en bunt varje månad?

 

Hälsningar kinesiskan.

 

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  nov 16, 2009

  Företaget kan dra av inköpet av kupongerna men den anställde får skatta förmånen som en inkomst med arbetsgivaravgifter för företaget.

  4.4.6 Kostförmån som ges ut genom kupong

  Förmån som den anställde får mot betalning med kupong eller motsvarande betalningssystem är skattepliktig intäkt. Skattskyldigheten inträder när den anställde kan disponera över kupongerna.

  Med kupong avses i detta sammanhang s.k. värdekupong som inte avser viss måltid. Utgångspunkten vid värderingen av kupongerna är marknadsvärdet. Marknadsvärdet motsvaras i regel av kupongvärdet, dvs. det värde som anges på kupongerna.

  Om arbetsgivaren ger ut måltidskuponger till ett lägre pris än vad som motsvarar kupongvärdet, beskattas den anställde för skillnaden mellan det pris den anställde betalat för kupongerna och kupongvärdet. (RÅ 1992 ref. 11).