En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Kan jag behålla min lägenhet i Sverige och ej behöva betala skatt på min inkomst om jag börjar arbeta på en mellanstatlig internationell organisation (ej i Sverige) där jag ej är skatteskyldig enligt avtal Konvention den 14 december 1960 angående Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling och dessutom kommer stanna i mer än 5 år?

I dokumentet https://www.skatteverket.se/download/18.54a3d27615036ac09f3275e/1444736276604/33916.pdf på skatteverkets hemsida står det att jag skulle vara skattebefriad enligt ettårsregln men med undantag Om skattebefrielsen i arbetslandet däremot beror på bestämmelser i skatteavtal som Sverige ingått med det aktuella landet, gäller inte ettårsregeln, så är för mig oklart vad som gäller?

Vänligen

M

 

6 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  aug 18, 2016

  Hej!

  Det är sant att inkomsten ska vara befriad enligt ettårsregeln om vistelsen varar mer  än ett år samt är befriad pga av annat avtal än skatteavtal. Om skatteavtalet med landet säger något annat så gäller skatteavtalet före ettårsregeln. I ditt fall så måste man i första hand se vad som står i skatteavtalet då skatteavtalet alltid går före svensk skattelagstiftning. Vilket land ska du arbeta i?

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  Marcook
  aug 18, 2016

  Landet är Frankrike och avtalet mellan organisationen och Sverige finns här https://lagen.nu/1997:595

  Artikel 10. Konvention den 14 december 1960 angående Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling med därtill anslutande protokoll.

  Dessvärre funkar inte länken, men konventionen går att hitta här http://www.oecd.org/general/supplementaryprotocolno1totheconventionforeuropeaneconomicco-operationonthelegalcapacityprivilegesandimmunitiesoftheorganisation.htm

  Under artikel 14 kan man läsa: enjoy the same exemption from taxation in respect of the salaries and emoluments paid to them as is enjoyed by officials of the principal International Organisations and on the same conditions.

  och i Frankrike gäller: As an official of the Organisation for Economic Co-operation and Development, Mr [A] benefits from the provisions of Supplementary Protocol N°1 to the Convention for European Economic Co-operation of 16 April 1948 and, in particular, of Article 14 b), applicable to the OECD by virtue of Supplementary Protocol N°2 to the convention on the Organisation for Economic Co-operation and Development of 14 December 1960. In accordance with these provisions, he enjoys complete exemption from taxation on all salaries and emoluments received from the Organisation on French territory as from [X]

  Stort tack för hjälpen

  /M

 1. anon
  Marcook
  aug 18, 2016

  Efter att ha läst på uppfattar jag det som att jag ska betala inkomst skatt I likhet till andra internationella organisationer, så som FN och Röda korset, vilka är befriade från skatt på inkomst från respektive organisation. 

 1. anon
  D Andersson
  aug 18, 2016

  Hej igen!

  I ditt fall så är ettårsregeln tillämplig så du ska inte betala skatt i Sverige så länge vistelsen och arbetet i Frankrike är mer än ett år.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  Marcook
  aug 18, 2016

  Och jag kan tillämpa ettårsregeln även om jag har bostad i Sverige?

  Vänlingen

  M

 1. anon
  D Andersson
  aug 18, 2016

  Hej igen!

  Inga problem att du behåller bostaden i Sverige.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB