En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej! Har lite funderingar på det här med räntefördelning ocg expansionsfonder. Vilka tillgångar och skulder ska ingå i kapitalunderlaget för de båda?

Det jag tror jag vet är att:

Lager, kundfordringar, inventarier mm ska tas upp till sina värden efter skattemässiga ned och avskrivningar vid utgången av närmast föregående beskattningsår. Skulderna värderas på samma sätt.  När det gäller expansionsfonden har jag inte mycket koll alls.

Hur är det med marknadsnoterade aktier t ex? och belopp som en enskild näringsidkare själv sätter in på företagskonto innan årsskiftet för att sedan ta ut samma belopp direkt efter årsskiftet? mm.

//Emma

1 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  apr 11, 2011

  Det är en ganska komplicerad beräkning som får göras i flera steg. Skatteverket har en hjälpblankett för ändamålet.

  http://www.skatteverket.se/download/18.6fdde64a12cc4eee23080004752/219604.pdf

  Som enskild näringsidkare kan du inte redovisa aktieinnehav i rörelsen utan de betraktas som privata. Vidare får inte tillfälligt insatt kapital medräknas vid beräkningen av räntefördelningen eller expansionsfonden.

  Kapitalunderlag för räntefördelning.

  Kapitalunderlaget är skillnaden mellan tillgångar
  och skulder i verksamheten vid förra räkenskapsårets
  slut med tillägg för vissa justeringar.
  1. Underskott av verksamheten från förra året, som
  inte dragits av, läggs till.
  2. Tillskott till verksamheten under förra året som
  inte är menade att vara långvariga, dras ifrån
  ( man ska inte kunna lägga in ett större belopp
  tillfälligt för att öka underlaget ).
  3. Man får lägga till sparat utrymme för positiv
  räntefördelning som man har kvar från tidigare
  år.
  4. Om man hade negativt kapital vid 1995 år taxering
  får det läggas till, s.k. övergångspost