En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag är delägare i ett fåmansbolag där vi har funderingar kring hur en delägare ska kunna avveckla sitt ägande i bolaget genom att sälja till övriga delägare.  En tanke är att överlåta aktierna genom en terminsaffär, d.v.s. vi upprättar ett för båda parter bindande avtal där priset bestäms vid en viss tidpunkt medan betalning och överlåtelse av aktierna sker vid en senare angiven tidpunkt.  För standardiserade/börsnoterade terminer har jag förstått att beskattning av terminsaffären sker först vid den senare tidpunkten (teminens lösendatum) men kan det månne gälla andra regler för en privat terminsaffär i ett onoterat fåmansbolag?  Vi vill om möjligt undvika situationen där säljaren måste betala skatt innan han fått köpeskillingen.

(Mer exakt hade vi dessutom tänkt oss att dela upp förvärvet i tre lika delar, d.v.s. vi skapar tre terminer med olika löptid och möjligen olika lösenpris, men jag antar att det inte spelar någon roll för beskattningsprincipen.)

1 Kommentarer
 1. anon
  Inger Paulin
  jun 29, 2010

  Hej Rickard,

  I inkomstskattelagens 44 kap 11 § definieras vad som avses med terminer (beskattningen regleras sedan i 44 kap 30 §). Bestämmelsen om beskattningstidpunkten i det senare lagrummet gäller bara ett terminsavtal lämpat för allmän omsättning vilket man  inte kan anse i det fall en delägare skall utträda från ett onoterat fåmansföretag.

  Kapitalvinst vid försäljning av aktier i ett fåmansföretag tas upp i kapital  till gränsbeloppet och överskridande belopp i inkomstslaget tjänst. Avyttring anses ha skett när bindande avtal föreligger mellan köpare och säljare. Tilläggsköpeskilling som avtalets som är beroende av framtida resultat beskattas dock när ersättningen blir känd till sitt belopp.

  Vänligen/Inger