En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag skall starta ett företag, som kommer att bedriva projektstyrda
tjänster mot Olja/Gas industrin samt DD verksamhet. Om man enkelt
räknar att 2010 kommer ge intäkter på 1,500,000.00 SEK och ha utgifter
på ca 400,000.00 (främst pga av många resor utomlands) vilken
företagsform är bäst lämpad, enskild firma eller AB?

I slutändan har jag ändå tänkt att ha ett AB, men då det pratas om att insatskapitalet skall minskas från 100,000.00 så tänkte jag att det kanske är bättre
att starta en enskild firma nu direkt och sedan byta företagsform
någon gång under 2010.

Dessutom har jag idag diskuterat ämnet angående periodiseringsfond eller att ha en expansionsfond i god samtalston med skatteverket och deras slutsats, efetr lång disskusion, är att man fortfarande måste ha eget kapital då en transferering av enskild firma till AB skall göras?!

 

MVH

Lars

1 Kommentarer
 1. anon
  Inger Paulin
  jan 15, 2010

  Du frågar om vilken företagsform som är bäst lämpad enskild näringsverksamhet eller aktiebolag beträffande en verksamhet som Du räknar med skall ge ett överskott på ca 1,1 milj kr första året. Jag antar att fråga är om ett fåmansföretag - dvs 4 delägare eller färre som innehar röster i bolaget till minst 50 %. Enskild näringsverksamhet beskattas progressivt med högsta marginalskatt om ca 58 %. Lön i FåAB innebär sociala avgifter för bolaget med ca 32 %. Du kan ta emot utdelning som beskattas i kapital med 20 % om aktierna är kvalificerade (Du är verksam i bolaget) och över gränsbeloppet i tjänst med högst 58 %.
  Det torde innebära att bolaget är en mer gynnsam företagsform.

  Efter diverse lagändringar gäller numera att kravet på tillskott och avsättning i räkenskpaerna är generella, dvs gäller både vid överföring genom inkråmsförsäljning och apportemission. Du kan överföra hela eller delar av fonden eller upplösa utan överföring. När det gäller expensionsfond måste ett tillskott ske motsvarande minst 73,7 % av fonden.

  Hälsningar/Inger