En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej, jag har hört att via ett aktiebolag kan man reducera eventuell vinstskatt genom att ta ut så lite i lön som möjligt och resten i aktieutdelning! Stämmer det att det är 20% skatt på aktieutdelning?

4 Kommentarer
 1. anon
  MickeS
  jul 21, 2009

  att som fåmanbolag få använda detta kräver att man uppfyller de så kallade 3:12 reglerna. Det finns två regler för utdelning av sk kvalificerade aktier i fåmansföretag,

  förenklingregel som ger en schablonmässig möjlighet till utdelning till 20% skatt på 2,5 inkomstbasbelopp (2,5 * ca 45 000 kr) om du äger alla aktier. (obs att även sparat utrymme får tas ut med ränta).

  huvudregel ger (förenklat) rätt till utdelning utefter lönesumman i företaget. Här krävs det att man tar ut en lön på minst 10 inkomstbasbelopp per år, alternativt en lön på ca 275 000 kr + 5 % av totala lönesumman i företaget.

  Förutättningen för någon utdelning är förstås att de egna kapitalet klarar det.

  Läs mer på skatteverkets hemsida under fåmmansbolag.

 1. anon
  sassa
  jul 22, 2009

  ..det är viktigt att skilja på skatt och skatt. Ditt bolag betalar förstås alltid skatt på vinsten (fr om i år 26,3% mot tidigare 28%). Det som blir kvar är fritt EK i bolaget och från detta kan du göra utdelning och skatta 20%  (kapitalskatt) upp till ett visst belopp per år. Tar man inte ut någon lön alls kan man använda schablonbeloppet som är ca 120 tkr per år enligt ovanstående kommentar. Dock skall man förstås alltid tänka på att utdelning inte ligger till grund för sociala förmåner; pension etc och utdelning istället för lön passar därför bäst för den som har en inkomst av tjänst från annat håll. En smart standardlösning brukar annars vara att ta ut lön upp till gränsen för statlig skatt dvs ca 31 tkr/mån och sedan ta utdelning för resten.

 1. anon
  Clas Ramert
  sep 05, 2009

  Hej Stonecold!

  Utöver det som Micke och Sassa skriver kan jag tillägga att om man lägger samman den skatt som bolaget betalar (26,3 %) och den skatt aktieägaren i bästa fall betalar på utdelningen, blir den sammanlagda skatten cirka 40 %. Uträkningen är 26,3 + 20 %(100-26,3).

  För att få maximal nytta av de nya reglerna måste aktieägaren eller någon närstående ta ut viss minsta lön. Då kommer han nämligen i åtnjutande av löneunderlag. Ju mer löner det finns i företaget desto mer möjligheter till lågbeskattad utdelning.

  Varje ägare som är verksam i betydande omfattning i sitt fåmansaktiebolag bör varje år i början av december kontrollera att han (eller i vissa fall någon närstående) tagit ut tillräckligt hög lön. Om inte, bör han se till att ta ut extra lön före årsskiftet så att han får tillräkna sig årets löneunderlag. Det är mycket komplicerade regler och dataprogram kan behövas. Vi hjälper till med sådana beräkningar.

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  skarkdalen
  nov 22, 2010

  Hej!

  Kan man då säga att det inte är någon större idé (vad gäller skatten) med AB istället för enskild frima för mig som pensionär.
  Jag betalar ju bara lite drygt 10% i egenavgifter som pensionär (inte 40%) och
  c:a 30% i kommunalinkomstskatt, alltså totalt 40% på mina inkomster i enskild firma vilket skall jämföras med din total 40% ovan .

  Mvh Mikael.