En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Vid försäljning av en skogsfastighet där det finns två ägare av vilken ingen bor på fastig heten uppkommer en reavinst på ca 1 100 000, hur mycket blir reavinstskatten ? Bägge innehavarna är överens om en försäljning. Varje ägare får ca 550 000 i reavinst. Finns det något lagligt sätt att minska reavinsskatten ?

3 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  aug 10, 2005

  Skatten beror bl.a. på om ägarna är fysiska personer eller t.ex. aktiebolag. För aktiebolag är skatten 28 %. För fysiska personer är skatten på kapitalvinst 30 %. Till detta kommer dock att skogsavdrag som gjorts i näringsverksamheten skall återföras i näringsverksamheten med full beskattning, vilket kan medföra att beskattningen totalt sett blir mycket högre för fysiska personer. Vid en försäljning finns mycket att tänka på. Vilka blir effekterna på övrig verksamhet som de två ägarna bedriver? Finns skogskonto? Finns mangårdsbyggnader på fastigheten? Avser ägarna att investera pengarna i ny verksamhet eller avser de att ta ut pengarna för konsumtion? Svaren på frågor av den här typen kan få stor betydelse för hur affären bör struktureras.

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Skogis
  sep 27, 2005

  En artikel i DN 27/9 behandlar uppskovsrätten avseende reavinstskatt vid försäljning av bostad (- köp av ersättningsbostad). Enligt artikeln "hänger uppskovsrätten löst", då EU betraktar den som en svensk specialregel. Enligt samma artikel spekuleras i om en konsekvens blir att kapitalvinstbeskattningen kommer att sänkas till följd av en framtida ändring.

  Min fråga är då om nuvarande uppskovsrätt även gäller vid försäljning av skogsfastighet.

  Fråga 2 gäller antagandet att kapitalvinstbeskattningen sänks; är det rimligt att förmoda att detta då även kommer att gälla vinsten från försäljning av skogsfastighet?

 1. anon
  Clas Ramert
  sep 28, 2005

  Nedan svarar jag utifrån det antagandet att Du äger eller tänker äga skogsfastigheten privat och inte via bolag.

  Fråga 1

  Nej, tyvärr finns ingen möjlighet att få uppskov med beskattningen av reavinst vid försäljning av skogsfastighet. Däremot finns jämfört med annan verksamhet relativt bra bestämmelser för skogsavdrag, skogsskadekonto och skogskonto, som ger vissa möjligheter att uppskjuta beskattningen av löpande vinster i skogsbruket. Dessutom behöver Du inte ta upp värdet av skogsfastigheten vid förmögenhetsbeskattningen.

  Fråga 2

  I ett långsiktigt perspektiv bör man nog inte vara alltför optimistisk när det gäller skatt på fastighetsinnehav och fastighetsförsäljningar överhuvudtaget. Många företag och privatpersoner flyr Sverige för ett behagligare skatteklimat utomlands. Fastigheterna blir dock alltid kvar i landet, om än med nya ägare ibland. Jag tror därför att beskattning av fastigheter i olika former kommer att vara intressant för våra politiker i framtiden.

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB